La servere i volleyball

En let serve i volleyball oppstår når den leverte ballen treffer toppen av nettet midt på banen, men likevel gjør det over nettet og til motstanderens side av gulvet.

Før 2001 ble en let serve ansett som en tjenestefeil. Etter en let servering ville spillet stoppe umiddelbart, og ballen ble returnert til serveren, som fikk lov til et nytt forsøk. Dommeren vil si eller signalisere "let", eller "net" for å betegne at en let serve har skjedd og at spillet er stoppet.

regelendring

Enhver servering som fikk kontakt med nettet, ble tidligere ansett som en tjenestefeil. I 2001, i et forsøk på å øke hastigheten på spillet, gjøre det mer spennende og eliminere noen av fløytene og dommerens innvirkning på spillet, ble serving lovlig. Nå er en servering som treffer nettet, men som likevel gjør det til den andre siden av nettet, spillbar, akkurat som et vanlig skudd som beite nettet ville være. Via USA Volleyball:

”I reglene for USAs volleyball 2000-2001 vil det ikke lenger være en feil for tjenesten å kontakte nettet. Hvis ballen dribler over, er den spillbar akkurat som enhver annen ball som kommer i kontakt med nettet på vei over. Hvis ballen ikke klarer å rydde nettet, blir den død når den enten treffer serveringslagets bane, eller blir kontaktet av en spiller på serveringslaget, eller når det blir klart (etter førstedommerens dom) at ballen ikke vil tøm nettet - avhengig av hva som skjer først. ”

typer serverer

En let serve kan forekomme på alle typer serveringer. Det er tre andre hovedtyper som serveres i volleyball:

flottør serverer

En float serve, også kjent som en floater, er en servering som ikke snurrer i det hele tatt. Det kalles en floater fordi den beveger seg på ekstremt uforutsigbare måter, noe som gjør det vanskelig å motta, korralere og passere. En flottør serverer luften og kan uventet bevege seg mot høyre eller venstre, eller den kan falle plutselig.

topspin server

En topspin-servering gjør nøyaktig hva navnet tilsier - spinner raskt frem fra toppen. Serveren kaster ballen litt høyere enn normalt, slår ballen mot toppen av ryggen i en bevegelse nedover og utover, og følger deretter gjennom med sin sving.

Topspin-serveringen har en mye mer forutsigbar bevegelse enn flottørserveringen, men kan det fortsatt være veldig vanskelig å håndtere på grunn av den raske hastigheten som genereres

jump serve

Den tredje vanlige typen volleyballserver er hoppserveringen. Hoppserveren bruker et enda høyere kast enn toppspinnserveringen, og det kastet skal være flere meter foran serveren. I en hoppserve bruker serveren mer av en angrepstilnærming, hopper og slår ballen i luften. Den ekstra bevegelsen som genereres, gjør at serveren kan sette ekstra kraft på ballen, og dette kan gjøre serveringen veldig vanskelig å håndtere for mottakerteamet.

Ulempen med en hoppserve er at alt det ekstra bevegelsen som brukes i serveringsprosessen kan føre til en høyere forekomst av serveringsfeil. Hoppserver er til tider vanskelige å kontrollere for serveren, og kan også fungere for å trette serveren.

Hoppserver har vanligvis en grad av toppsnurr på seg, men det er også mulig å hoppe servere en flyter uten spinn i det hele tatt.