Hva er gjenkjenning?

Også kjent som "post-cognition", betyr gjenkjenning bokstavelig oversatt fra sine latinske røtter "baklengs kunnskap." I sammenheng med det paranormale er det evnen til å psykisk hente informasjon om et sted eller persons fortid.

Vi har alle sett synske på TV-programmer som går inn på et sted som de angivelig ikke vet noe om og kan fornemme og artikulere informasjon om det stedet. Ofte ser de ut til å være i stand til å gjøre dette på steder der det har vært en død, traume eller betydelig hendelse.

Det er veldig vanskelig å bevise eller motbevise påstandene om disse psykiske evnene. Den synske kunne for eksempel ha undersøkt lokasjonen, eller på annen måte fått informasjon.

Hvordan fungerer gjenkjenning?

Gjenkjenning kan fungere slik restspøkelsesfenomener fungerer: hendelsen er innprentet i miljøet på en eller annen holografisk psykisk måte som vi ennå ikke forstår. Alt, når alt kommer til alt, består av energi, og energien til de traumatiske eller ofte gjentatte hendelsene forblir registrert i miljøet der de opprinnelig skjedde. Den synske er i stand til å "stille inn" den spesifikke frekvensen av denne gjenværende energien og "se" den eller oppleve den. La meg understreke at dette bare er en mulighet eller teori som vi ikke har noe konkret bevis for.

Retrocognition og de ja vu

Paranormale eksperter mener at alle mennesker har en viss gjenkjenningskraft, selv om noen er mer i tråd med deres evner enn andre.

Opplevelsen av deja vu kan være en liten form for gjenkjenning. Hvis du noen gang har gått inn i et rom eller møtt noen, og følt at du har gjort den samme handlingen før, kan det hende du har opplevd gjenkjenning.

Retrocognition og reinkarnasjon

I kulturer der reinkarnasjon er akseptert, har små barn fortalt historier om tidligere liv i detalj, helt ned til adressen til hvor de bodde og hva deres handel var. Ofte har de ferdigheter uten noen gang opplæring eller kan rapportere detaljer de ikke kunne vite noe annet. Deres evne til å kjenne og anerkjenne fortiden er forbløffende.

Mens vestlige kulturer er tvilsomme overfor disse påstandene, blir disse barna i kulturer der tidligere liv blir ansett som en del av læren deres, brukt som bevis på gjentagelse og reinkarnasjon.

Kjente eksempler

I 1901 ble Annie Moberly og Eleanor Jourdain kjent for sine evner til gjenkjenning. Begge var akademiske lærde og jobbet på en britisk kvinneskole og ble respektert innen sine felt.

De var fast bestemt på å finne plasseringen til det private slottet som tilhørte den ulykkelige franske dronningen, Marie Antoinette. Men da de søkte plasseringen, trodde de at de hadde møtt Marie Antoinette.

I stedet for å komme over den avdøde dronningens spøkelse, sa paret at de trodde de samhandlet med en erindring om hennes fortid, og det ble et av de mest bemerkelsesverdige eksemplene på gjenkjenning til dags dato.

Moberly og Jourdain skrev om sin erfaring i boken Et eventyr, utgitt i 1911. De ga detaljer om dronningens tale, kjole og handlinger. De trodde at gjenkjenningen de opplevde var et minne om Antoinettes siste dager før henrettelsen.