Hva er et maleri? – definisjon av kunstliste

Definisjon:

Et maleri er et bilde (kunstverk) laget med pigmenter (farge) på en overflate (bakke) som papir eller lerret. Pigmentet kan være i en våt form, så som maling, eller en tørr form, slik som pasteller.

Maleri kan også være et verb, handlingen med å lage et slikt kunstverk.

?? Elementene til et maleri