Hva er den røde sonen i fotball?

Kunngjørere nevner gjentatte ganger den "røde sonen" når de kaller et fotballkamp fordi det er en kritisk del av å score (og forhindre) mange touchdowns. Den røde sonen refererer til de siste 20 meter før sluttsonen på en fotballbane. Forbrytelser endrer spill og defensive trenere endrer strategi basert på flere faktorer som utvikler seg når ballen er nær sluttsonen. Rød sonefotball gir noe av den mest spennende fotballen å spille og se på. Det får frem ferdighetssettene til noen av de største spillerne og utnytter svakhetene til noen andre.

Krenkelse i rød sone

For en lovbrudd og dens trenere endres mange ting når fotballen kommer inn i den røde sonen.

For det første har spillerne åpenbart ikke så mye felt å jobbe med. For eksempel, hvis ballen er på 20-yardlinjen, har mottakere mindre enn 40 yards felt å gjennomføre (de 20 yards som gjenstår pluss 20 eller mindre i endesonen). Dette reduserer en lovbrudds spillbok basert på rutens dybde; disse lekene som krever dype ruter og lange pasninger blir skrotet når en lovbrudd treffer den røde sonen, og trenere bruker vanligvis kortere pasninger, løp og skjermer, hvorav noen er designet spesielt for den røde sonen.

Også, utelukkende straffer, har en lovbrudd bare åtte nedturer for å komme i sluttsonen eller sparke et feltmål. Du har alltid bare fire nedturer for å komme 10 yards, og siden den røde sonen bare har totalt 20 yards (eller mindre), får du bare to sett med nedturer, og den støtende strategien endres når spillene er endelige.

Til slutt er det et immaterielt press som blir satt på lovbrudd når spillerne vet at de er så nærme, og de må bare score. Svikt i å komme så langt ned i feltet og komme uten poeng er et tøft slag å takle. Derfor sparker trenere tidligere i spill ofte et feltmål i stedet for å gå for det på fjerde plass i den røde sonen, slik at laget deres kommer bort med tre poeng i stedet for ingen.

Forsvar i rød sone

For det defensive laget øker også trykket. Det gamle ordtaket "bøy, men ikke knekk" er spesielt relevant når du forsvarer inne i den røde sonen. Ideelt sett vil et forsvar ikke ha en lovbrudd inne i 20 i utgangspunktet, men når det "bøyes" og lar dem komme i den røde sonen, men ikke "bryter" og gir opp en touchdown, er det ganske glad for å komme opp med et stopp — og til og med holde en motstander mot et feltmål. Den defensive strategien kan endres basert på den støtende ordningen som et team har studert på forhånd. Det er også den 12. mann som blir en realitet, ved at lovbruddet er begrenset av grensen til baksiden av endesonen, og grensen på baksiden av endesonen blir et de facto medlem av det sekundære. Gode ​​forsvar vet dette og justerer dekning og sonedråper deretter.