Hva er den lyriske dansestilen?

Lyrisk dans er en dansestil som blander elementer av ballett og jazzdans. Lyrisk dans er generelt litt mer flytende enn ballett og også noe raskere - men ikke så raskt utført som jazzdans. Lyrisk dans er også noe jevnere og litt raskere enn ballett, men ikke fullt så rask som jazz.

Moderne ballett og følelse

George Balanchine er fortsatt den mest innflytelsesrike og mest observerte av alle ballettkoreografer fra det 20. århundre. På spørsmål fra en intervjuer hva dansebevegelsene hans uttrykte, svarte han "ingenting spesielt." Denne uttalelsen, sannsynligvis sjokkerende for mange, innebar ikke at dans manglet følelser; det antydet at hans syn på dans var at det ble definert av "bevegelsens logikk", snarere enn fremkalt av følelser eller uttrykk for det.

Interessant, en av de dominerende komponistene i det 20. århundre, Igor Stravinsky, kom med en lignende påstand om at "musikk uttrykker ingenting." Ikke overraskende er noen av Balanchines mest minneverdige balletter satt til Stravinskys musikk.

Ingen av menneskene mente at kunsten skulle mangle en følelsesmessig effekt. De insisterte imidlertid på at kunsten ikke eksisterte for å oppmuntre lytternes og seernes følelsesmessige responser - hvis det var en konsekvens, greit, men kunsten eksisterte som en formell struktur. Det den best uttrykte var den strukturen.

Lyrisk dans og følelse

Både jazzdans og lyrisk dans kommer fra forskjellige premisser. Jazzdans, selv om den ofte har et formelt koreografisk grunnlag, er sterkt emosjonelt og improviserende. Måten en jazzdanser danser på musikken eller fortellingen i en forestilling vil sannsynligvis være forskjellig fra hennes reaksjon i en annen, bare fordi hennes følelsesmessige respons, som oppstår for øyeblikket, aldri vil være den samme to ganger.

Lyrisk dans er på samme måte orientert mot danserens emosjonelle respons snarere enn til en underliggende formell koreografisk struktur. Mens en koreografisk struktur ofte eksisterer, fungerer den mer som en generell veiledning enn som en resept for spesifikke dansetrinn som, når de først er mestret, vil være svært like fra en forestilling til den neste.

Noen detaljer om lyrisk dans

En lyrisk danser bruker bevegelse for å uttrykke sterke følelser, som kjærlighet, glede, romantisk lengsel eller sinne.

Lyriske dansere opptrer ofte til musikk med tekst. Teksten til den valgte sangen fungerer som inspirasjon for dansernes bevegelser og uttrykk. Musikk som brukes til lyrisk dans er vanligvis følelsesladet og uttrykksfull. De musikalske sjangrene som brukes i lyrisk dans inkluderer pop, rock, blues, hip-hop, etnisk og verdensmusikk og forskjellige former for "sentrum" samtidsmusikk, som minimalisme. Musikken til minimalistiske komponister Philip Glass og Steve Reich har ofte blitt brukt av lyriske dansekompanier. Fra 1980-tallet og fremover har forskjellige afrikanske musikalske sjangre, for eksempel musikken til Soweto, også vært populære. Kraftige, uttrykksfulle sanger blir ofte brukt i lyrisk dans for å gi dansere en sjanse til å uttrykke en rekke sterke følelser gjennom dansen.

Bevegelser i lyrisk dans er preget av flyt og nåde, med danseren som flyter sømløst fra ett trekk til et annet, og holder avslutningstrinn så lenge som mulig. Sprang er eksepsjonelt høye og svevende, og svingene er flytende og kontinuerlige.