Hele notatet | musikalske symboler

Definisjon:

Det musikalske begrepet hele lappen, eller semibreve, er verdt fire kvart-taktslag og tar opp et helt mål i 4/ 4 tid. Et helt notat er skrevet i notasjon som et litt forstørret, stilkfritt, hul notathode. To halvnoter tilsvarer en hel tone.

 • Flere merkverdier:
  ▪ hel notat | semibreve
  ▪ halvnote | minim
  ▪ kvartalsnotat | skrittet
  ▪ åttende notat | Åttendedelsnote
  ▪ sekstende notat | semiquaver
  ▪ tretti sekunders notat | demisemiquaver

Også kjent som:

 • semibreve
 • semibreve (It)
 • runde (Fr)
 • hele lappen (Ger)


Leser pianomusikk
• Merkelengder på engelsk og amerikansk
• Notater til pianotastene
• Husk Grand Staff Notes
• Lese musikkhviler
Klaverakkorder
• Enkle basspianoakkorder
• Akkordtyper og symboler
• Klaverakkordfingering
• Reduserte akkorder og dissonans
Lese musikalske symboler
• Hvordan spille stiplede notater
• Ulykker og dobbeltulykker
Nybegynnerpianoleksjoner
• Sammenligning av dur og mindre
• Forstå nøkkelsignaturen
• Typer av barlines
• BPM- og tempokommandoer
• Venstre pianofingering
Pianostell
Slik hviter du klavernøklene dine trygt
Lær elfenbensikre metoder for å lyse opp dine akustiske pianotaster, og finn ut hva du kan gjøre for å forhindre keyboard guling.
Når skal du stille et piano?
Finn ut når (og hvor ofte) du skal planlegge en profesjonell pianotuning for å holde pianoet ditt sunt og på banen.
Ideelle pianotemp og fuktighetsnivåer
Oppretthold lydkvaliteten og pianos helse ved å overvåke temperaturen, fuktigheten og det naturlige lyset i pianorommet ditt.

Musikale quizzer!
▪ Identifiser pianotastene
Nybegynnerquiz: Merk og identifiser de hvite og svarte pianotastene.

Musikalsk artikulasjon:
◦ løsrevet
◦ slips
◦ (rfz) forsterkende
◦ arpeggiated
◦ aksent
Volumkommandoer og symboler:
◦ (mf) halv sterk
◦ (sfz) anstrengende
◦ synkende
Nothing til ingenting
◦ (fp) piano
Vanlige franske musikalske begreper:
◦ rolig
◦ sakte
Avtar
◦ semi-søt
◦ veldig raskt
Tyske musikalske kommandoer:
◦ hevelse
◦ livlig
◦ raskt
◦ lykkelig
◦ raskt
Relaterte ordlister
Italienske musikkommandoer
Essential Piano Music Glossary
Tyske musikalske termer

Hvordan begynne å spille piano:

• Octave Naming & Pitch Notation
'Pitch class' refererer til en oktav fra en C til neste. I tonehøyde notasjon, notatene C4, D4og B4 alle tilhører samme tonehøyde klasse (i dette eksemplet den fjerde oktaven).
• Finne Middle C på forskjellige tastaturstørrelser
Det er normalt å være forvirret om plasseringen av midtre C, spesielt på tastaturer med færre enn standard 88-tastene. Bruk denne illustrerte guiden til å finne midtre C og huske plasseringen.
▪ (MS) venstre hand: "venstre hand"; passasjen skal spilles med venstre hånd.
▪: å spille “majestetisk”; å opptre med storslått, verdig uttrykk. Maestoso brukes ofte i tittelen på en musikalsk komposisjon, som i første sats av Mozarts pianokonsert nr. 21 (Elvira Madigan), Allegro majestetisk.
marcato: “Merket; å skille seg ut. ” Marcato refererer til både en skriftlig / verbal kommando så vel som et musikalsk symbol som påvirker artikulasjon. Angir at en tone eller en serie noter skal spilles med aksentuering. Se accentato.
Marcatissimo er å lage notater sterkt aksentert.
hamret: (vanligvis sett på som en kommando for strengseksjoner, men har vært og kan brukes til å kommandere pianomusikk) for å gi toner en tung, hammerlignende aksent.
martial: “Mars-aktig”; se alla marcia.
melancolico: “Full av melankoli”; å spille på en smertefull, høytidelig og sorgfull måte.