Biarritz green: kjenn golfbanens funksjoner

En biarritz, eller biarritz green, er en putting green som har en dyp kløft eller svale, som halverer midten. Kløften, som er manikyrert på samme måte som resten av greenen, løper vanligvis fra side til side (skaper en frontdel og en bakre del av greenen som er skåret opp av svalen). Men noen ganger løper svalen fra forsiden til baksiden (skaper en høyre side og venstre side av det grønne som er gjennomskåret av svalen).

En biarritz er spesielt utfordrende når hullet er kuttet på den ene siden av svalen og ballen din sitter på den andre siden, og krever en lang putt som må bevege seg nedover bunnen og deretter opp den andre siden for å nå hullet. Noen golfere velger å kaste seg over kløften i stedet for å sette gjennom den. Åpenbart, når det nærmer seg en biarritz green, trenger det golfspilleren å få ballen på samme side av svalen som flaggstangen for å unngå å måtte putt over risen.

De fleste biarritz greener finnes på par-3 hull, men noen ganger vil en dukke opp på en par-4. De er ikke veldig vanlige i dagens golfbanearkitektur. Men giganter i den klassiske alderen med golfbanearkitektur (fra første halvdel av det 20. århundre) som CB MacDonald og Seth Raynor benyttet ofte biarritz på ett hull på golfbanene.

Det originale biarritz-hullet

Et hull hvis putting green er en biarritz, kalles ofte et "biarritz-hull." Hvem skapte den første biarritz?

Originalen (kalt et "malhull" i golfarkitekturspråket) ble bygget av Willie Dunn Jr. på en golfbane i byen Biarritz, Frankrike. Banen er i dag kjent som La Phare Course på Biarritz Golf Club. Det opprinnelige hullet var klubbens par-3, nr. 3, og da den ble bygget, fikk den navnet "Chasm". (Til denne dag er "kløfthull" eller "kløftgrønt" synonymer for et biarritz-design.)