Hjem > H > Hva Kjennetegner Barokkens Musikk?

Hva kjennetegner barokkens musikk?

Musikalske stiltrekk som forbindes med barokken, er terrassedynamikk, viderespinningsmelodikk, snirklete ornamentikk og en jevn, «motorisk» rytme. De geografiske tyngdepunktene var Italia, Tyskland og Frankrike. Italia anses for å ha gitt de første impulsene og hadde en betydelig rolle gjennom hele perioden.

Les mer

Hva er den mest populære musikksjangeren?

Pop er en av de mest populære musikksjangere. Pop er en forkortelse av det engelske ordet popular music. Popmusikken oppstod på 1950-tallet. Det er mange band og solosangere som synger pop. Hva betyr allegro? Allegro er et musikkuttrykk som angir tempo som hurtig, livlig og lystig. For å spesifisere tempoet og karakteren ytterligere brukes allegro ofte i sammenheng med molto, assai, con brio, con fuoco og furioso. Innenfor vestlig musikk er allegro den mest vanlige betegnelsen for tempo.

Hvordan beskrive melodi?

Melodi: en rekke av toner - tonerekke som danner et (større) musikalsk hele, gjennom at tonene får rytme og bevegelse. Melodien har en sentral posisjon i den vestlige musikkulturen. Hvilke kjennetegn vi har for folkemusikk? Folkemusikken kjennetegnes ved at uttrykksformer og de verdiene som disse representerer bevares over tid. Dermed knyttes generasjonene sammen. Folkemusikken kjennetegnes ved at det eksisterer melodiske eller stilistiske varianter. Disse kan være knyttet til et sted, et miljø, en utøver eller en tradisjon.

Hvordan oppsto den norske folkemusikken?

Den norske folkemusikken oppsto i og var en del av det gamle bondesamfunnet. Innenfor denne kulturelle rammen var det bruk for de ulike sjangrene i tilknytning til arbeid og fest. En del instrumenter var sesongavhengige, slik som seljefløyta. Hvordan stemme en langeleik? Langeleiken kan stemmast på ulike måtar innanfor tonane i ein treklang. Treklang med dur og ters er det mest brukte stillet, men dei seinare åra har fleire prøvd seg fram med andre og nye måtar å stemme leiken på: ulike molls-stille og trollstille. Langeleiken er, samanlikna med andre instrument, lågmælt av seg.

Hva kalles korsang uten instrumental akkompagnement?

Et kor kan synge med eller uten akkompagnement av musikkinstrumenter. Korsang uten akkompagnement kalles a cappella. Det er skrevet en rekke klassiske og rytmiske verk for korsang. Hva er forskjellen på folkemusikk og kunstmusikk? Kunstmusikk (klassisk musikk)

Hva er forskjellen på folkemusikk og kunstmusikk? Man kan skille de to ved å si at folkemusikken stammer fra en muntlig tradisjon uten tilgang til noter, der musikkens opphav er ukjent. Musikken ble brukt til alt fra dans og fest til tidsfordriv for gjetergutten alene på seteren.

Hvordan var musikken i romantikken?

Romantikken er kunsthistorisk periode som kommer etter klassisismen. I musikken regnes den fra rundt 1820 til 1900. I likhet med filosofi, litteratur, arkitektur og kunsten for øvrig setter musikk i romantikken fokus på følelser og enkeltindividet. Naturen og det naturlige står sentralt.

By Barling

Hva betyr hjerte tatovering? :: Hva heter Norges mest berømte komponist fra 1800 tallet?
Nyttige lenker