Hjem > H > Hvordan Var Musikken I Middelalderen?

Hvordan var musikken i middelalderen?

Musikk i middelalderen er musikk fra perioden mellom ca. år 500 og 1400. Musikken er i stor grad anonym og domineres i størstedelen av perioden av kirkelig musikk, spesielt gregoriansk sang. Først på 1300-tallet ble det alminnelig at komponistnavnet følger musikken.

Les mer

Når ble den første sangen lagd?

«Den hurritiske sang» er historiens eldste kjente nedskrevne sang, og ble risset inn med kileskrift på en leirtavle i den syriske byen Ugarit for over 3400 år siden, altså rundt 1400 år før vår tidsregning. Hvordan startet musikk? Den første musikken er det naturlig å anta at har ha blitt utviklet ved lett tilgjengelige lyder og rytmer; de første musikkinstrumentene kan ha vært stemmen og hendene. Førhistorisk musikk, betegner all musikk fra kulturer fra før lesekunsten ble utviklet.

Hva kjennetegner barokkens musikk?

Musikalske stiltrekk som forbindes med barokken, er terrassedynamikk, viderespinningsmelodikk, snirklete ornamentikk og en jevn, «motorisk» rytme. De geografiske tyngdepunktene var Italia, Tyskland og Frankrike. Italia anses for å ha gitt de første impulsene og hadde en betydelig rolle gjennom hele perioden. Hvilken instrumenter brukte de i middelalderen? Fløyter, horn, munnharpe, sekkepiper og trommer var vanlige instrument i middelalderen. Noen sanger fra denne tiden er bevarte. På Bryggen i Bergen er det funnet runeinnskrifter som viser at to av de samme sangane som ble sunge i Tyskland også var kjent i Bergen.

Hva er verdslig musikk?

Middelalderen som musikalsk periode bar stort preg av at kirken dominerte samfunnet. Det musikalske sentrum lå i Italia og var tilknyttet den katolske kirke. Likevel fantes det noe musikk utenfor kirken, kalt "verdslig musikk" som ble fremført av omreisende trubadurer, mestersangere og musikanter. Hva er middelalderen kjent for? Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av føydalsamfunn og økt makt til kirke, konger og fyrster.

Hvilket instrument kom først?

Det eldste kjente menneskeskapte instrumentet er en benfløyte fra «Divje babe I»-hulene i Slovenia, laget av neandertalerne rundt 45 000-50 000 år siden av ben fra hulebjørn. Hva er en musikkstil? Sjangere og stilarter

Musikk finnes i forskjellige former, stilarter eller sjangere, som folkemusikk, klassisk musikk, populærmusikk, jazz og verdensmusikk. Innenfor hver av disse finnes en rekke former eller stilarter som alle har sitt musikalske særpreg.

Når kom folkemusikken til Norge?

Folkemusikken i Norge har røtter langt tilbake og er dokumentert i litterære kilder fra norrøn tid. Den eldste folketonen ble nedtegnet i 1695, men den systematiske innsamlingen begynte ikke før et stykke ut på 1800-tallet. Samisk folkemusikk ble første gang nedtegnet 1799.

By Astri

Hva er stev folkemusikk? :: Hvordan oppsto etternavn?
Nyttige lenker