Hjem > I > I Hvilke Land Snakker De Hebraisk?

I hvilke land snakker de hebraisk?

Hebraisk (עִבְרִית‎, 'ivrit) er et semittisk språk i den afro-asiatiske språkfamilien. Det brukes av mer enn syv millioner mennesker i Israel og jødiske samfunn verden rundt. Hebraisk er offisielt språk i Israel, der det er språket statens og befolkningens de facto-språk.

Les mer

Når ble Bibelen oversatt?

Den første gangen deler av Bibelen ble utgitt på et norsk språk, var på slutten av 1200-tallet, da deler av Det gamle testamentet ble oversatt til gammelnorsk. Denne oversettelsen ble kalt «Stjórn», som betyr styring. Oversettelsen er nokså fri i forhold til teksten slik vi kjenner den i dag. Hvor mange språk er Bibelen oversatt til? Hele Bibelen er oversatt til over 470 språk (2011). I tillegg er Det nye testamentet oversatt til 1223 språk, og deler av Bibelen til ytterligere 1002 språk.

Når ble Bibelen oversatt til norsk?

I 1834 ble den første norske Bibelen trykket – med britisk hjelp. Denne utgivelsen var et opptrykk av en dansk bibel fra 1740. Først i 1854 hadde Det norske bibelselskapet økonomi nok til å utgi hele Bibelen på norsk. Den første norske bibelutgaven som var oversatt fra den hebraiske grunnteksten, kom i 1891. Hvilket språk snakket de i vikingtiden? Norrønt var tale- og skriftspråket i Norge og på Island i middelalderen. På det norrøne språket (som på islandsk) betegner imidlertid norrǿnt mál sammen med dǫnsk tunga (dansk tunge) det felles nordiske språket, altså også gammelsvensk og gammeldansk.

Hva er morsmålet til Jesus?

Jesus snakka eit språk som heiter arameisk, og det var hans morsmål. Men Jesus var også skriftlærd og kunne lese hebraisk. Hva er den viktigste høytiden i kristendommen og hvorfor? Påske. Påsken er den eldste og viktigste av de kristne høytidene. Påsken feires til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse – hendelsene som skjedde den siste uken Jesus levde ifølge evangeliene.

Hvorfor feirer vi jul?

Jul er en årlig høytid til minne om Jesu fødsel, den nest største høytid innen kristenheten - etter påske. Over store deler av verden er 25. desember den sentrale datoen i julefeiringen. Hvorfor feirer vi dåp? Hovedpunktet i dette er at dåpen er en renselse fra all synd, som merker den døpte som et Guds barn. Dåpen er altså både en personlig renselse og en inntreden i et fellesskap. Dåpen betraktes av de fleste som et sakrament (skjønt i ortodokse kirker kalt mysterion).

Hvem skrev gamle testamentet?

Loven består av de fem Mosebøkene (etter Moses, som man antok var forfatteren). Profetene er todelt: De tidligere profeter består av Josva, Dommerne, Samuelsbøkene og Kongebøkene.

By Wilen

Hvordan er krepsen som person? :: Hvem bruker Bibelen?
Nyttige lenker