Hjem > H > Hvordan Få É På Mac?

Hvordan få é på Mac?

Hva betyr de gulmerkede tastene, tror du? Tenk deg at du vil skrive é men ikke vet hvordan du gjør det… Trykk først på den gule tasten ´og deretter på e, så får du é.

Les mer

Hva er Eulertallet?

Vi kan skrive at e=2,718281828459… eller som summen av en uendelig rekke e=1+11+12⋅1+13⋅2⋅1+… Charles Hermite (1873) beviste at e er et transcendent tall. Det er Leonhard Euler som er grunnen til at tallet heter e. Hvordan få tyske bokstaver på tastaturet? PC/Windows

  1. Gå til Kontrollpanel – Endre visningsspråk – Fanen Tastatur og språk.
  2. Klikk Endre tastaturer.
  3. Velg språket du vil skrive på. Kommer ikke språket opp, kan du velge Legg til … og installere det språket du ønsker.
  4. Klikk OK.

Hvordan skriver man tankestrek?

På PC kan ein skrive tankestrek ved tastekombinasjonen Alt+0150. I Word kan ein skrive tankestrek ved å halde Ctrl-tasten inne mens ein trykkjer på minusteiknet på det numeriske tastaturet. På Mac gir Alt+bindestrek normal tankestrek, mens Alt+shift+bindestrek gir lang tankestrek. Hvordan få dobbel s på PC? ß på datamaskiner

Majuskelen ẞ kodes som U+1E9E. På Windows-systemer kan ß bli skrevet ved å holde inne Alt-tasten og taste 225 på det numeriske tastaturet. På OS X skrives den med Option-tasten+S.

Hvordan lage o med tødler?

Hvordan får man til "tødler" over bokstaver som a, o og u? Dette gjøres ved å trykke på denne tasten FØR aktuell bokstav velges. Tødlene vises ikke før bokstaven er valgt, altså trykk på knappen (som vises på bildet over) og trykk så på ønsket bokstav. Da vises bokstaven med tøddel, slik som dette: ä/ü/ö. Hvordan få spanske tegn på PC? PC/Windows

  1. Gå til Kontrollpanel – Endre visningsspråk – Fanen Tastatur og språk.
  2. Klikk Endre tastaturer.
  3. Velg språket du vil skrive på. Kommer ikke språket opp, kan du velge Legg til … og installere det språket du ønsker.
  4. Klikk OK.

Hvordan bruke aksent?

Aksenttegn er et tegn som står over en vokal blant annet for å vise trykk eller for å skille ord fra hverandre. I norsk er det ikke obligatorisk å bruke aksenttegn. Unntaket er visse egennavn. Hvor er apostrof på tastaturet? Ved hjelp av tastaturet kan den typografisk korrekte apostrofen settes inn på følgende måte, avhengig av system: i Windows gjennom Alt + 0146.

Hvordan endre taster på tastaturet?

Du går til systemvalgene, velger tastatur og modisfiserer det derfra. Vil du har mer omfattende muligheter til å endre på alle tastene på tastaturet, kan du prøve programmet Karabiner. Dette lar deg endre tasteoppsett, lage makroer og slikt.

By Alansen Klima

Finnes Albatross i Norge? :: Når bruker man apostrof over E?
Nyttige lenker