Hjem > H > Hva Betyr Lampene På Dashbordet?

Hva betyr lampene på dashbordet?

Kort fortalt: Lyser en rød lampe under kjøring, må du stoppe umiddelbart og sjekke feilen. Lyser en gul/oransje lampe under kjøring, kan du kjøre til et verksted. Grønne lamper viser at bilens funksjoner er aktive.

Les mer

Kan man bruke vann i stedet for kjølevæske?

Så om du har vært uheldig å fylle vann i stedet for frostvæske bør du gjøre noe med dette snarest. Det kan fortsatt bli kaldt selv om det heldigvis går mot vår igjen. Selv om sommeren bør man bruke frostvæske. Den både kjøler bedre enn vann og hindrer også rust og avleiringer i kjølesystemet. Hvordan velge kjølevæske? Som en liten pekepinn kan man si at blå frostvæske brukes på litt eldre biler og bør skiftes ca. hvert annet år. Rød frostvæske er en "longlife" type som skal holde i ca. fem år og brukes oftest på litt nyere biler.

Hvordan fylle kjølevæske på bil?

Fyll aldri på med bare rent vann. Faren for at væsken fryser øker både med for liten og for stor andel kjølevæske. Hvis det er kjølevæske under bilen, det damper av kjølevæsken eller om det er fylt på mer enn 2 liter (ca. 2 quarts), må du alltid ringe etter berging for ikke å risikere motorskader ved startforsøk pga. Hvor ofte bør kjølevæske byttes? Bytt bilens radiatorvæske med jevne mellomrom

Over tid kan smuss og andre forurensninger bygge seg opp i væsken. Når dette skjer, er radiatorvæsken mye mindre effektiv og bør byttes. De fleste bilprodusenter anbefaler at du skifter radiatorvæske i bilen hver 40.000 til 60.000 kilometer eller ca hver 24/36. Måned.

Når bilen bruker mye kjølevæske?

Tydelige tegn på at toppakningen kan være gåen er at bilen har blålig tykk eksos når den er varm. Driftsvarme bensinmotorer bør ikke avgi tykk eksos, dette er et tegn på slitasje. Det er også lett å se hvis bilen begynner å bruke mye kjølevæske, og det ikke er tegn til synlige lekkasjer. Hva består kjølevæske av? Kjølevæske er en betegnelse på en væske (freon) som har til oppgave å transportere termisk energi fra et sted til et annet. For å oppnå dette, bør det være en innstilt vannmengde som gjør at den klarer å varme/kjøle til riktig innstilt temperatur spesifikk varmekapasitet.

Hvorfor lekker bilen kjølevæske?

En pakning eller O-ring som lekker litt, en slangeklemme som ikke holder helt tett, eller rundt motorvarmerelementet, om du har det. Du har en såpass liten lekkasje at kjølevæske trolig damper bort vel så fort som den lekker ut. Det kan derfor være vanskelig å se, men ofte er det noen hvite avleiringer der det lekker. Hvordan fylle kjølevæske på moped? Slik fyller du kjølevæske på motorsykkel

  1. Sjekk instruksjonsboken for å se hvor kjølevæskebeholderen befinner seg.
  2. Skru av lokket og sjekk fargen på kjølevæsken.
  3. Fyll kjølevæske til maksmerket.
  4. Skru på korken til beholderen.
  5. Sett på plass tanken og start opp sykkelen for å sjekke at lyset har slukket.

Hvor varm skal en motor være?

Riktig motortemperatur skal normalt sett være mellom 80 og 92 grader på de fleste biler. Dette er den beste temperaturen for optimal forbrenning av drivstoff. Både for lav og for høy temperatur kan være skadelig for motoren. Det er, som du selv er inne på, termostaten som regulerer motortemperaturen.

By Ferwerda

Hvilken farge på frostvæske? :: Hvad sker der hvis toppakningen går?
Nyttige lenker