Åpne scener for skuespillerpraksis

Åpne scener - også kalt innholdsløse scener, tvetydige scener, ekstra scener, skjelettscener - er gode øvelser for skuespillerklasser. De er også morsomme og verdt for studenter i andre emneklasser, fordi de krever lag med kreativitet, og de er gode eksempler på hvordan revisjon forbedrer en første innsats.

De fleste åpne scener er skrevet for par skuespillere. De er vanligvis bare 8 til 10 linjer lange, slik at linjene enkelt kan huskes. Og som navnet antyder, inneholder de dialog som er åpen for mange tolkninger; linjene er med vilje tvetydige, og antyder ingen spesielle plott eller intensjoner.

Eksempel på en åpen scene

Svar: Kan du tro det? B: Nei. A: Hva skal vi gjøre? B: Vi? A: Dette er veldig stort. B: Vi klarer det. A: Har du noen ideer? B: Ja. Men ikke fortell det til noen.

En trinnvis prosess for å jobbe med åpne scener

 1. Par studentene sammen og be dem bestemme hvem som skal være A og hvem som skal bli B.
 2. Distribuer en kopi av den åpne scenen. (Merk: Du kan gi den samme åpne scenen til hvert par skuespillere, eller du kan bruke flere forskjellige scener.)
 3. Be elevparene lese gjennom scenen sammen uten å bruke noe uttrykk. Bare les linjene.
 4. Be dem lese gjennom scenen en gang til og eksperimentere med linjelesninger - mulig uttrykk, volum, tonehøyde, hastighet osv.
 5. Be dem lese gjennom scenen en tredje gang og endre linjelesningene.
 6. Gi dem tid til å ta noen avgjørelser om hvem de er, hvor de er, og hva som skjer i deres scene.
 7. Gi dem kort tid til å huske linjene og øve på scenen. (Merk: Insister på presis husking av linjer - ingen erstatningsord, ingen tilføyde ord eller lyder. Skuespillere må øve seg på å være tro mot dramatikerens manus - selv i åpne scener.)
 8. La hvert par presentere det første utkastet til scenen.

Reflektere over første utkast til den åpne scenen

Unge skuespillstudenter tror ofte at suksess i denne aktiviteten kommer når andre ikke kan gjette hvem de er, hvor de er og hva som skjer på scenen.

Åpne scener er en utmerket måte å understreke at gjennomsiktighet i karakter og omstendigheter er målet. Suksess betyr derfor at alt (eller praktisk talt alt) om scenen er krystallklar for observatører.

Spørsmål etter hver åpen scenepresentasjon

Be skuespillerne om å være stille og lytte til observatørens svar på følgende spørsmål:

 1. Hvem er disse karakterene? Hvem kan de være?
 2. Hvor er de? Hva er rammen for denne scenen?
 3. Hva skjer i scenen?

Hvis observatørene er helt nøyaktige i tolkningene av hva de var vitne til skuespillerne gjorde, gratulerer skuespillerne. Dette er sjelden tilfelle.

Spør skuespillerne

Be skuespillerne om å dele hvem de bestemte seg for å være, hvor de var, og hva som skjedde i deres scene. Hvis skuespillerne ikke helt bestemte elementene i scenen deres, understreker at de må ta disse valgene og arbeide for å kommunisere disse valgene når de utfører scenen. Det er skuespillerens jobb.

Samle ideer for å revidere den åpne scenen

Hjelp skuespillerne med ideer til å revidere scenen sammen med de observerende studentene. Coachingsordene dine kan høres ut som følgende:

Tegn: Dere er søstre. Ok, hvordan kunne de vise at de er søstre? Er det noe søstre gjør ... på en måte som de oppfører seg mot hverandre ... noen bevegelser, bevegelser, atferd som vil la publikum få vite at disse to er søstre?

Innstilling: Du er hjemme. Hvilket rom er du i? Hvordan kunne du fortelle publikum at det er kjøkkenet? Hvilke bevegelser eller aktiviteter kan du utføre for å vise deg ved bordet eller disken eller ser i kjøleskapet?

Omstendigheter: Hva skjer? Hva ser de? Hvor stor eller liten er den? Hvor er det? Hvordan har de det med det de ser? Hva gjør de akkurat med det?

Gjenta med alle åpne scener

Gå gjennom denne prosessen med hvert par skuespillere som følger det første utkastet til deres åpne scene. Send dem deretter tilbake for å øve og innlemme elementer som vil kommunisere hvem de er, hvor de er og hva som skjer på scenen. La dem presentere det andre utkastet til scenen sin og reflektere over hvilke endringer som forbedret den åpne scenen og hvilke områder som fortsatt trenger arbeid.

Fortsett å minne elevene om at vellykkede åpne scener tydelig vil kommunisere hvem, hva, hvor og til og med når og hvordan scenen til publikum.