Å ære og adlyde

Den delen som krever at kvinner "adlyder" ektemenn, er ofte inkludert i tradisjonelle bryllupsløfter, og er forankret i flere hundre år gamle kristne tro og sosiale regler. Etter hvert som kvinner fikk større friheter, har det underordnede ordet blitt et kontroversielt tema. Selv om få par velger å inkludere "adlyde" i sine bindende løfter, ser noen på ordet som en viktig del av ekteskapsforholdet.

Romersk opprinnelse

Historikere bemerker at den opprinnelige ordlyden som krevde at kvinner skulle adlyde ektemennene, sannsynligvis stammer fra de gamle romerne, som så på kvinner som eiendommen til først deres fedre enn deres ektemenn. Som sete for kristendommen reiste denne sosiale regelen fra Roma til andre regioner i Europa og opprettholdt sin status quo fra middelalderen til kvinners suffragistbevegelse.

Bibelsk opprinnelse

Den mest siterte grunnen for å inkludere ordet adlyde i bryllupsløftene kommer fra Efeserne 5: 21-24: "Underkaster dere hverandre av ærefrykt for Kristus. Hustruer, overgiv dere til deres egne ektemenn som dere gjør for Herren. For mannen er hustruens hode slik Kristus er menighetens hode, hans legeme som han er Frelseren for. Nå som menigheten underkaster seg Kristus, skal også hustruer underordne seg sine menn i alt. "

Religiøs opprinnelse

Til tross for vanlige misforståelser, vises ikke ordet lydighet i katolske bryllupsløfter. Ordet ble introdusert av Church of England i 1549 da den ga ut sin første Book of Common Prayer. Den reformerte katolske kirken krevde brudgomene å love "elske, verne og tilbe" og brudene for å love "elske, verne og adlyde."

Kvinners suffragistbevegelse oppnådde omfattende endringer, inkludert å oppmuntre Church of England til å tilby et alternativ til det partiske løftet i 1928. En oppdatert, men uautorisert versjon av Book of Common Prayer, foreslo at brudeparet kunne resitere de originale løftene eller begge lover å bare "elske og verne" om hverandre. Ordet ble droppet fra episkopale ekteskapsseremonier seks år tidligere.

Ordet ble igjen undersøkt i USA i løpet av 1960-tallet, da det nesten forsvant fra amerikanske kristne seremonier.

Moderne tolkninger av lydighet

Gjennom en historisk linse bærer løftet om å adlyde en mann negative konnotasjoner. Flertallet av moderne kvinner fortsetter å tolke betydningen av ordet som underkastelse av fri vilje. Noen kristne kvinner tar imidlertid igjen ordlyden og ser på løftet som et løfte om å respektere ektemannenes ønsker. Det er ikke et tegn på svakhet, men snarere en urokkelig erklæring om tillit og ubetinget støtte i mannens rolle som husets leder.

Siden dette er en dyrebar gave, må ektemenn nærme seg dette løftet med rene intensjoner, og være forsiktige med å bare stå fast på ting som er dypt viktige, og bare etter å ha tatt alvorlig tanke på konas mening. Ovennevnte sitert i Efeserne fortsetter med å liste opp det mange ansvaret ektemenn har overfor konene sine (5: 25-33). Når han tar sitt ansvar som leder på alvor, argumenterer brudene, og det å love å adlyde blir et enkelt valg.

Noen bruder velger å tolke adlyde som mening for å opprettholde verdiene til løftene og å respektere forholdet. Andre par velger å avlive det tradisjonelle løftet ved begge å love. Dette alternativet gjenspeiler likheten som forventes i forholdet, det gjensidige ansvaret bruden og brudgommen begge har for å beskytte, verne om og elske hverandre.

Mange bruder har rapportert på nettet, inkludert Ayanna Black bloggen hennes, "Should Obey Be In Your Marriage Lows?" at den første gangen de hørte løftet, var ved alteret. De fleste kristne kirker gir alternativer til bryllupsløftene, så det er viktig at par nøye vurderer betydningen bak ordene før de gir løftet.