Subscription Review

With PostMaster Direct

MER OM SKYTTEN - ASTROLINK - HOROSKOPBESTILLING - MAIL

PostMasterDirect.com

 Om Skytten

Du skyter ikke blink hver gang


Du er utrolig entusiastisk, men blir rastløs og liker deg ikke når det dreier seg om rutiner. For å tilegne deg ny kunnskap eller nye erfaringer, trenger du spenning. Ta deg i akt , du overser ofte praktiske ting i det daglige livet ditt. Typisk for Skytten er at de setter seg store mål som de skal nå med forstand og måtehold. Det menneskelige betoner du meget sterkt. Det å lære, setter du høyt. Du liker å hevde deg overfor andre, men du hjelper alltid til når det trengs.


Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.