Subscription Review

With PostMaster Direct

MER OM JOMFRUEN - ASTROLINK - HOROSKOPBESTILLING - MAIL

PostMasterDirect.com

 Om Jomfruen

Virkeligheten er livet

Du er fornuftig og samvittighetsfull, praktisk og realistisk. Du går ikke av veien for å gjøre andre en tjeneste. Samtidig er du en pedant når det gjelder detaljer. Kommer du ut for en krise, møter du denne med handlekraft. Plikten oppfatter du som livseliksir. Kritikk er livets salt, spesielt når du skal vurdere andres ytelser. Pass deg, ikke vær altfor kresen og spissfindig når det gjelder andres feil.Folk med denne solplasseringen har som regel forsikringer for de mest uforutsette hendelser. Jobben oppfattes ofte som tidsfordriv. Du foretrekker vitenskapelig faglitteratur om konkrete emner fremfor psykologiske avhandlinger. Du er alltid villig til å hjelpe andre. Virkeligheten er livet, å mestre det er Jomfruens første bud.


Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.