Subscription Review

With PostMaster Direct

MER OM KREPSEN - ASTROLINK - HOROSKOPBESTILLING - MAIL

PostMasterDirect.com

 


Min farmor sitt stjernetegn er Krepsen

Hun trives best i hjemmet sitt

Det gjør sikkert også du. Du blir også lett engasjert, og er meget tradisjonsbundet. Du har likevel ingenting imot fremskritt. Du har en sterk formsans. Solen i krepsen symboliserer en sterk følelsesevne. Du er lett å påvirke på grunn av din åpenhet. Din følsomhet for alt som foregår rundt deg gjør at humøret ofte svinger. Best trives du når du kan ta deg av familien og hjemlige saker, eller når du deler en følelsesmessig erfaring med en nær venn. Det emosjonelle i livet ditt betones meget sterkt. Du anerkjenner sjelen som selve urkraften. Drømmene dine er veivisere, samtidig holder du en indre avstand fra andre. Dette er din måte å forsvare deg på. Flid og konsentrasjon blir satt inn på vesentlige områder. Uvesentlige ting skyver du til side. Ro og hvile, for den slags skyld meditasjon, vurderer du meget høyt.


Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.