Subscription Review

With PostMaster Direct

MER OM VÆREN - ASTROLINK - HOROSKOPBESTILLING - MAIL

PostMasterDirect.com


Min mor sitt stjernetegn er Væren

Motstand angripes direkte

Som min mor er også du veldig handligsorientert. Du har sannsynligvis allerede bestemt deg for en eller annen lederposisjon. Utålmodigheten og impulsiviteten din gjør at du ofte legger etter deg uferdige prosjekter. Uansett hvor mørkt det er rundt deg har du evnen til alltid å se lysere dager. Du tilkjennegir både kamplyst og idealisme, og viker som regel ikke for vanskelige oppgaver. Målbevistheten din er sterk. Motstand angripes direkte, og overvinnes. Du preges til en viss grad av hensynsløshet. Du hater å gå omveier. Målet er å nå de høyeste toppene. Følgene blir ofte overanstrengelse, overforbruk av krefter og unyttig energibruk. Du kommer raskt til kreftene igjen. Du er ofte dumdristig. Du tviler sjeldent. Fryktløshet er nesten en forutsetning i alt du gjør. Ridderlighet er det høyeste bud når du seirer.


Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.