Astrologien er en gammel vitenskap, man trodde jorden var midtpunktet og at alle stjerner, planeter og kretset rundt den. Hvor man er født, klokkeslett, sted og hvilke systemer man benytter er av avgjørende betydning for horoskoptolkningen.
Skal man forstå de gamle tolkninger og profetier må man sette seg inn i hvilke energier og systemer man " stilte seg under".

 

 

Zodiaken kan biledlig sees som en veddeløpsbane med reklameskilt på rundt banen. Hestens posisjonpå banen angis hestens bevegelse og posisjon iht reklameskiltene. De gamle astrologer brukte på samme måte stjernetegnene eller fikserstjernene som bakgrunn. De delte banen (zodiaken, eklipsiren og detastrologiske hussystemet) inn i 12 like store felt. Hvert felt fikk navn og ble tillagt energier som sto i forhold til den stjernegruppe (stjernetegn) man observerte innen hver sektor. (Væren, tyren osv.) de refererte til disse sektorene som dyrekretsen (zoo) som på gresk heter zodiac.Slik ser storkorset ut med inndeling iht dagens astrologi. Fisken som er tegnet Jesus var født I er spesielt avmerket. Det samme er Jomfruen som ligger på motsatt side og som fiskene er født gjennom.

På neste side vil du se at MC -IC - AC og DC har forandret seg i henhold til Jesus fødselstidspunkt.

Siste side