Bli kjent med deg selv og dine skjulte ressurser!


Din personlige tolkning får du
for kr. 250,-

En ca. 20 siders astrologisk tolkning av deg selv og dine muligheter. Horoskopene er utviklet med basis i kunnskap fra verdenskjente astrologer.
Grunnen til at kunnskap fra så mange astrologer er benyttet er for å få en mer ensartet og nøyaktig tolkning. De forskjellige astrologers erfaringer spente over et så stort område at jeg valgte å samle utdrag fra alt i en kunnskapsbank. Hva gjør deg unik? Planetenes stilling på fødselstidspunkt og sted. Hvor er ascendanten din? Den som forteller hvordan andre oppfatter deg.

Ingenting kan bli mer nøyaktig enn en kalkulasjon på data. Horoskopet du får, tar ikke bare hensyn til planetene og farten disse beveger seg i. Du får også tolkning av lykkepunktet, måneknuter, øst og nordpunkt, viktigste ressursstjerne osv. Pluto bruker f.eks. 247 år og 7 mnd. på sin ferd rundt solen. Vårt horoskop viser dette med 10 min. intervaller.

Astrologer som ikke bruker disse metoder vil bruke timer på å regne ut med tilsvarende nøyaktighet. Enkelte har uttalt at dataprogrammet som ligger til grunn for horoskoptolkningen er blitt et av verdens mest avanserte program for astrologer. Astrologene bruker i dag denne kunnskapen til sine personlige tolkninger.

Kjærlighetshoroskopet

Biblioteket

Det Mystiske Tårnet

Utrolig men sant?

Astrologen

Nyheter 

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE