Horoskopet deles i 4 kvadranter, bestent av de 2 aksene.

Intensiteten av en planets virkning i et hus er avhengig av hvilket stjernetegn i zodiaken som faller inn i huset i ditt horoskop. Hvis for eksempel kardinaltegn befinner seg i angulære (kardinale) hus, vil de styrke dem.

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000 © www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE

Ascendant (AS 1 husspiss)

Descendant (DC 7 husspiss)

MediumCoeli (MC senit, 10 husspiss)

Imum Coeli (IC nadir, 4 husspiss)


Aktiviteter som opptar deg
Hvordan planetene kommer inn i de forskjellige husgrupperingene (kvadrater) forteller hvilke aktiviteter som opptar deg. Hvis de fleste av dine planeter faller inn i en av følgende kvadrater blir dette tolkningen:

Østlige (fra første til tiende husspiss). Aktiviteter gjennom eget initiativ. Utforskende, tenkende.

Vestlige (fra syvende til fjerde husspiss). Avhengighet av andres energier. Lærer av andre. Følende.

Sørlige (fra tiende til syvende husspiss). En fokusering på ytre eller offentlige aktiviteter. Utadvendt, sansene.

Nordlige (fra fjerde til første husspiss). En fokusering på personlig anliggender. Innadvendt, intuitiv.


En annen nyttig gruppering av husene korresponderer med de 4 elementene.
Husene grupperes i:

Ild

Jord

Luft

Vann


Individuelle Ildhusene. Livsidentitet. Første, femte, niende. Aktiviteter fokusert på å nå livsmål og ønsker.

Temporale Jord-husene. Materiell rikdom Andre, sjette, tiende. Aktiviteter fokusert på å møte fysiske og materielle behov.

Relative Luft-husene. Relasjoner Tredje, syvende, ellevte. Aktiviteter fokusert på sosial kontakt og tankeutveksling.

Terminale Vannhusene. Emosjoner Fjerde, åttende, tolvte. Aktiviteter fokusert på å oppnå emosjonell ro.

Den siste av de viktige grupperinger korresponderer med tegnenes kvaliteter, med de ledende, faste og bevegelige tegnene i zodiaken. Betydningen av en samling av planter i en gruppe av disse husene er som følger:

Angulære Kardinalhusene. Startende. Første, fjerde, syvende, tiende. Aktiviteter er selvmotiverende og for øyeblikkelig virkning.

Suksederende Fastehus. Kontrollerende Andre, femte, åttende, ellevte. Aktiviteter rettet mot å styre og kontrollere.

Kadente Bevegelig hus. Foranderlige Tredje, sjette, niende, tolvte. Ferdigheter oppnås for å forbedre relasjoner.

De astrologiske hus

Du og kjæresten din!

Biblioteket

Ditt hjerte banker for

Utrolig men sant?

Datahoroskopet

Astrologen

Nyheter