Transitter

Solens
transitter:

Solen er kilde til all energi. Disse energiene stimulerer aktiviteter knyttet til det hus som den transitterende solen er i, og forsterker eller svekker planetens virkning avhengig av Solens aspekt til planeten i fødselshoroskopet. Når Solen transitterer en indre planet, kan den vekke et latent aspekt mellom den indre planeten og en saktere ytre planet. Hvis planeten transitteres av en annen planet i tillegg til Solen, vil transittens effekt styrkes.

Månens transitter:

Månen tilbringer kun ca. to og en halv dag i et hus. Dette innebærer at dens virkning foregår så hurtig at du kan oppleve den mer som ubevisste ønsker og impulser enn som bevisste reaksjoner på situasjoner. Virkningen av den transitterende Månen i aspekt med planeter i ditt livshoroskop føles som regel bare over noen timer. Uansett om du er bevisst på Månens virkning eller ikke vil du føle den og påvirkes av den i form av følelser og følelsesmessige reaksjoner.

Merkurs
transitter:

Merkur tilbringer rundt en uke i et hus. I løpet av den tiden vil den påvirke dine mentale holdninger, kommunikasjon med andre, samt ønsker om å foreta reiser. Når Merkur er i retrograd bevegelse under en transitt kan den gi forsinkelser i dette husets anliggender.

Venus
transitter:

Venus tilbringer omkring en uke i hvert hus i horoskopet. Venus er den planeten som hersker over kjærlighet, behov og fysiske fornøyelser, og dens transitter bringer forskjellige grader av fornøyelser og behag. Virkningen merkes mer som subjektive opplevelser enn som tilskynding til handling. Transitterende Venus er retrograd i omkring en og en halv måned i året. I denne fasen kan planetens affærer bli bremset eller forsinket.

Mars
transitter:

Mars tilbringer rundt to måneder i hvert hus. Mars frembringer de energier du trenger til selvhevdelse for å imøtekomme dine ønsker og behov. Transitterende Mars er retrograd ca. tre måneder i året. Under denne perioden kan du oppleve endringer eller forsinkelser i de forhold som påvirkes av Mars i det gjeldende tidsrommet.

Jupiters
transitter:

Transitterende Jupiter åpner deg opp for en ekspansiv følelse og vekker nye muligheter for å utvide din livsanskuelse og dine mål. Den er omkring ett år i hvert hus, og er retrograd rundt fire måneder i året.

Saturns
transitter:

Transitterende Saturn bringer muligheter til å lære selvdisiplin og hvordan du kan møte ansvar som er knyttet til det livsområdet det hus den beveger seg i representerer. De vanskeligheter som oppstår under en saturn-transitt gir deg en mulighet til å bli klokere ettersom du blir eldre. Saturn er i hvert hus i omkring to og et halvt år, og er retrograd i omkring fire og en halv måned.

Uranus
transitter:

Transitterende Uranus bringer viktige forandringer i ditt liv. Den bryter opp gamle tilstivnede mønstre og utfordrer deg til å bygge opp et nytt og mer livskraftig mønster for ditt liv. Uranus er i hvert hus i horoskopet i omkring syv år, og er retrograd rundt fem måneder i året.

Neptuns
transitter:

Transitterende Neptun gir muligheter for å oppdage og bruke dine kreative ferdigheter i de livsområder knyttet til det hus den er i. Vær oppmerksom på at den også kan forstyrre eller tåkelegge din evne til å skille mellom virkelighet og illusjon i de samme områder. Neptun befinner seg i hvert hus omkring fem måneder i året.

Plutos
transitter:

Transitterende Pluto fjerner den etablerte orden i de afærer som er knyttet til det hus den oppholder seg i, og legger deretter forholdene til rette for at nye begynnelser og muligheter kan oppstå. Du vil oppleve en fundamental transformasjon i de livsområder som er relatert til det hus transitterende Pluto befinner seg i. Pluto tilbringer omkring tyve år i hvert hus i fødselshoroskopet, og er retrograd rundt fem måneder i året.

Nyheter

Kjærlighetshoroskopet

Utrolig men sant?

Biblioteket

Astrologen

Det Mystiske Tårnet


   

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000 - © Innhold: Erik B. Andersen
Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc -
Reklamebyrået BBE


 

Transitter, astrologi, zodiac, Astrologi, zodiac, stjernetegn, Erik Blindheim Andersen, BBE Advertising, zodiac, Nettvik, Mystikk, Horoskop, transpersonlige planeter