Forholdet mellom planetenes posisjoner kalles aspekter

Mer om Planeter:

Personlige planeter

Indre planeter

Transitter

De ytre planeters transitter

Transpersonlige planeter

Ukedagene

Horoskopbestilling

Det mystiske biblioteket

Biblioteket

Acsendanten

Stjernetegn

Astrologen

Datahoroskopet

Astrologiske hus

Johfra

Fødselsstener

Håndanalyse

Retrograd og astrologi

Utrolig men sant?

Meditasjon

Tallsymbolikk

Numerologi

Astrologi og toner

De skjulte stjernetegn

Kjente personer

Partnerhoroskopet

Acsendant og partner

Syvende hus og partner

Et godt forhold

Hvem passer du med

Medisinsk astrologi

Nyheter

Planetenes kosmiske energier i plasseringen i zodiakens tegn og hus påvirkes også av hvordan planetene til enhver tid står i grads-forhold til hverandre Noen kombinasjoner styrker planetenergiene på en hjelpsom måte, mens andre virker mer forstyrrende. Forholdet mellom planetenes posisjoner kalles aspekter. Du har hørt om aspekter om du kjenner begrepene opposisjoner, kvadraturer, trigoner eller konjunksjoner. Når to planeter står i samme tegn i zodiaken og relativt nær hverandre er de i konjunksjon. Hvis to planeter er direkte overfor hverandre, er de i opposisjon. Hvis to planeter står i 90 graders forhold til hverandre er de i kvadratur. Er to planeter i 60 graders vinkel til hverandre er de sekstil, og er de 120 grader fra hverandre er de trigon. Aspektene dannes altså når det er et nøyaktig vinkelforhold mellom planetene.

Astrologien tillater et lite slingringsmonn på pluss-minus noen grader (1 til 7 grader fra hverandre avhengig av planet). Virkningen av et aspekt mellom to planeter er sterkest når den raskeste planeten er i nøyaktig vinkel med aspektet. Men virkningen av aspektet kan merkes over flere grader (kalt orbis), avhengig av hvilke planeter som er involvert og om det er viktige eller mindre viktige aspekteter. Aspekttolkningen er også betinget av hvorvidt planetene er plassert i tegn med like eller motstridende elementer og kvaliteter. For eksempel består kvadraturene som regel av planeter i samme kvalitet men i elementer som står i konflikt i forhold til hverandre (f.eks. ild og vann). Trigonene består av planeter av samme element, og som er stimulert av forskjellige kvaliteter. Aspektene betegnes ikke som gode eller dårlige, men heller som harmoniske eller uharmoniske. Uharmoniske aspekter indikerer stress, men disse kan virke konstruktivt om du lærer å forstå og håndtere dem.

Aspekter:

Aspekt tolkning:

Konjunksjon (0 grader):

Hverken harmonisk eller uharmonisk, dette aspektet smelter sammen og intensiverer planetenes energier. Gir kraft og tyngde til de involverte planeter. Indre spenninger kan oppstå om planetene har motstridende natur.

Sekstil (60 grader,
to tegns avstand):

Harmonisk aspekt som understøtter din bevegelse mot realisering av personlige mål, men krever en aktiv og bevisst innsats av deg for at energien skal kunne nyttiggjøres. Viser til dine potensialer og ressurser.

Kvadratur (90 grader,
tre tegns avstand):

Uharmonisk aspekt som bringer spenning og hindringer som du må overvinne for å oppnå forandring. Det tvinger deg til å velge mellom indre og ønsker og behov som står i konflikt med hverandre.

Trigon (120 grader,
fire tegns avstand):

Harmonisk aspekt hvor samspillet mellom energiene glir lett. Gir indre ro og fare for latskap. Du har lett for å uttrykke deg her, og kan oppleve mye medgang og fordeler uten særlige anstrengelser.

Opposisjon (180 grader,
seks tegn fra hverandre):

Uharmonisk aspekt, gir indre spenninger på grunn av motstridende ønsker og drivkrefter representert av de forskjellige planetene som er involvert. Dynamiske spenninger i forhold til andre mennesker, hvor du gjerne må inngå kompromisser og lære samarbeid for å oppnå harmoniske forhold og vekst.

Halvsekstil (30 grader,
et tegn fra hverandre):

Et harmonisk aspekt som i fødselshoroskopet ansees som viktig av enkelte astrologer. Virkning som sekstilet, men mindre kraftfullt. Kan formilde virkningen av andre uharmoniske aspekter.

Halvkvadratur (45 grader,
et halvt tegn fra hverandre):

Et uharmonisk aspekt som kan gi friksjon og irritasjon mellom de planetene som er i aspekt. Kan gi endel stress og spenning.

Sesquikvadrat (135 grader, fire og et halvt tegn fra hverandre):

Mindre virkningsfullt enn halvkvadraturet, kan gi irritasjon, ergrelser og uenighet.

Kvinkuns (150 grader,
fem tegn fra hverandre):

Et uharmonisk aspekt som indikerer et behov for endring avhengig av hvilke planeter som er involvert. Et bevisst ønske og pågangsmot er nødvendig for vekst og forandring.


 

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE