Horoskopet mitt del 3


 

Første hus forteller

Din Første husspiss er 14 grader Kreps. Dette forteller at du er sensitiv og mottakelig, og bruker enorm energi på å granske tankene dine og hva disse egentlig betyr. Du har et sterkt og moderlig instinkt. Det du står for skal være gjennomtenkt og trygt. Du har lett for å endre deg selv og dine meninger. Du er kjærlig og emosjonell. Følelsene styrer deg. Det er lett å smigre deg.

Andre hus forteller

Din Andre husspiss er 25 grader Krepsen. Dette forteller at du har et sterkt behov for å beskytte dine finansielle interesser og sørge for fremtiden. Du tror at trygghet er en stor bankkonto som du kan bruke i krisesituasjoner. Det du ikke har i banken bruker du omgående.

Tredje hus forteller

Din Tredje husspiss er 7 grader Løven. Dette forteller at du er ytterst kreativt tenkende - og du elsker å uttrykke deg dramatisk. Selv om du har talegaver av de sjeldne - er du allikevel redd for på si hva du virkelig mener. Du studerer alltid et eller annet - ikke bare det du liker - mest av alt det du misliker. Du lurer på hvorfor du ikke liker det. Du har et varmt forhold til familie, naboer og kolleger.

Fjerde hus forteller

Din Fjerde husspiss er 26 grader Løven. Dette forteller at for deg er kjærlighet, lojalitet, varme og generøsitet det som lager et lykkelig liv. For å trives er du avhengig av dette både hjemme og på jobben. Ordtaket "My home is my castle" er sannsynligvis skrevet av en med denne husposisjonen. Du setter pris på det overdådige og du elsker underholdning.

Femte hus forteller

Din Femte husspiss er 27 grader Jomfruen. Dette forteller at du grunnet dine høye mål sannsynligvis har et vanskelig kjærlighetsliv. Du er pirket og diskriminerende. Du godtar kun det beste og fullstendig overgivelse. Dette fordi du overgir deg selv totalt. Folk med denne husplasseringen får få barn, og krever at de oppfører seg voksent tidlig i livet. De gir også barna frihet til å velge sine egne interesseområder.

Sjette hus forteller

Din Sjette husspiss er 26 grader Skorpionen. Dette forteller at du arbeider hardt når du bestemmer deg for hvor jobben skal bringe deg. Det er en tendens til at du arbeider for mye. Du vil helst ikke stoppe før jobben er ferdig. Vær forsiktig med å løfte ting. Folk med denne husposisjon pådrar seg lettere brokk og lyske sykdommer enn andre.

Syvende hus forteller

Din Syvende husspiss er 14 grader Steinbukken. Dette forteller at du i partnerforhold - enten det er ekteskap eller forretninger - stoler helt på partneren. Du søker derfor partnere som er ærlige, trygge og etablerte. De skal være ærlig , de skal være trygg i det de sier og gjør, og de skal være etablert i både sine meninger, yrke og kjærlighetsliv. Om disse krav ikke innfris trives du ikke. Som den innesluttede type du er, vil alle dine alvorlig forhold til omverdenen preges av en viss treghet. Dette fordi du tenker igjennom ting på nesten alle tenkelige måter før du bestemmer deg. Når du bestemmer deg, er det som regel 100% og du gir oppgaven full konsentrasjon for at det skal lykkes. Du vet også at du da er avhengig av at dine partnere gjør det samme. Om de ikke gjør det sprer du interessene dine slik at du får flere ben å stå på før du velger nye totalpartnere. Når du bestemmer deg, er du både samvittighetsfull, forsiktig og ærlig. Men før du bestemmer deg - og når du er sammen med ubestemte mennesker, er du den rake motsetning. Men du mistrives med det. Sannsynligvis gifter du deg sent. Alt skal være planlagt i minste detalj. Du tiltrekkes spesielt av forhold som ivaretar dine ambisjoner og fremmer karrieren din.

Åttende hus forteller

Din Åttende husspiss er 25 grader Steinbukken. Husplasseringen indikerer at det er liten sjanse for å arve noe fra familien. Arver du noe - eller får fortjeneste av en handel, vil denne fort bli spist opp av andre. Du er for godtroende til prosjekter og mennesker. Deler du likt og har felles økonomiske interesser med en eller flere partnere vil det imidlertid kunne gå bra. Partnerne dine vil sannsynligvis være mer fast i økonomiske forhold enn du selv er. Du er for fleksibel. La partnerne passe økonomien.

Niende hus forteller

Din Niende husspiss er 7 grader Vannmannen. Dette forteller at du når det gjelder liv og lære, tanker rundt tro og religion - har du unike ideer. Du har et stort oppdager-talent. Spesielt når det gjelder din egen og andre menneskers psyke. Det du vet - og det du finner holder du for deg selv. Du presser ikke ideene dine på andre. Studier opptar deg, og du leser som regel flere retninger og bøker samtidig. Du bryr deg om verden som helhet og har et fordomsfritt syn på det meste. Selv om du tolererer svigerfamilien din - er du temmelig avslappet i din omgang med dem.

Tiende hus forteller

Din Tiende husspiss er 26 grader Vannmannen. Dette forteller at du er et oppfinnsomt menneske. Karrieren din vil preges av at du stort sett ligger foran dine konkurrenter i tankegang, kombinasjoner -og i å se muligheter. Problemet kan ofte være at du ligger for langt foran resten av verden når det gjelder visjoner. Ettersom ditt tiende hus er et vannmannhus - styres det av Uranus. Uranus er et høyere trinn av planeten Merkur. Noe som tilsier at du kan skape deg en karriere innen fremtidens kommunikasjonsløsninger. En slik karriere vil sannsynligvis for deg hele tiden bestå i evnen til å sette deg langt utover vanlig erfaring og tradisjon. Et gammelt ordtak sier at den som har en god Uranus - alltid kommer ned på bena igjen. Du har også en stor interesse for det oversanselige og det som engelskmennene kaller "other wordly" og "new age". Sannsynligvis vil også dette passe for deg når det gjelder valg av karriere. I så tilfelle kan du gjøre deg bruk av din alternative kunnskap, filosofi og oppfinnsomhet. Du vil bli akseptert. Det samme vil meningene dine. Du blir oppfattet av andre som meget intellektuell - og vil kunne gjøre en god figur i alle gruppesammenheng. Du er heller ikke nevneverdig redd for hva andre mener om deg. Som regel takler du det meste.

Ellevte hus forteller

Din Ellevte hus-spiss er 27 grader Fiskene. Dette forteller at ditt vennskapsforhold til andre mennesker er følelsesladet. Og ofte blir du venner med folk pga du synes synd på dem, og vil hjelpe dem med ditt vennskap. Folk med denne husposisjonen har lett for å la seg utnytte - og har vanligvis ikke god nok dømmekraft når de velger venner, partnere og fortrolige. Ettersom ditt vennskap til andre både er følelsesladet og hjelpende blir du i dine egne øyne ofte sviktet. Et godt råd vil være å kutt ut alle som har sviktet deg - noe annet er å svikte seg selv. Husposisjonen indikerer også interesse for okkulte og mystiske organisasjoner.

Tolvte hus forteller

Din Tolvte hus-spiss er 26 grader Tyren. Dette forteller at problemer og nervøsitet som oftest skyldes økonomiske bekymringer. Din besittertrang og søken etter det komfortable kan lett føre til problemer.

Speiderplaneten forteller

Speiderplaneten i horoskopet ditt er Merkur. Denne forteller at du forlanger av deg selv at du skal sette deg inn i alle sider av en sak før du involverer deg. Dette fører til at du studerer bøker og magasiner og snakker med alle som kan tilføre deg noe. Du ønsker å lære alt det andre kan om det du interesserer deg for. Du er oppmerksom på hvordan du opptrer og hvordan andre oppfatter deg. Du tenker igjennom alle sider av en sak før du handler.

Oppsummering

Du er en avbalansert personlighet. Du er fullt ut klar over dine indre behov og du vet hvordan du skal tilfredsstille dem og ta vare på dem -selv om du ikke alltid gjør dette på beste måte. Du er tålmodig og snur som regel ubehagelige omstendigheter til det positive. Ofte bruker du lang tid før forandringen er fullbyrdet. Dette gjør deg ingenting, du er som tålmodig. Du trives i rampelyset, men det gjør deg ingenting å gå til siden slik at andre kan få oppleve gleden av å stå i sentrum. Også du kan til tider bli deprimert, men du bryr deg ikke særlig om depresjonen siden du vet at du snart vil være tilbake til det positive.

Du er veltilpasset og avbalansert. Entusiasmen blander du med det praktiske og det logiske. Etter at du har blandet dette godt sammen, blander du inn følelsene. Du blir lett overbegeistret og elsker å planlegge ferie. Det å ombestemme seg i siste liten, for eksempel ved å avbestille ferien som du har gledet deg så mye til, gjør du uten å få samvittighetsnag. Du gjør det som er nødvendig. Som regel tenker du alt nøye igjennom før du kommer til en avgjørelse, men til tider tar du avgjørelser helt impulsivt. Du er en ubekymret person og men lar deg irritere over minner fra fortiden og tenkte farer i fremtiden. Du forsøker så godt du kan å leve livet ditt i nuet.

Du er selvmotiverende, ambisiøs og foretaksom. Det du liker best er å være igang med et lovende nytt prosjekt eller i en ny organisasjon. Din evne til å handle bestem og raskt kommer av din hurtige forståelse av hvilket potensiale som ligger i selve handlingen. Dette utnytter du i de fleste situasjoner. Opplever du forsinkelser blir du utålmodig. Du blir også utålmodig hvis folk forsøker å tvinge på deg ting du føler er unødvendige. Du liker ikke at andre mennesker snakker til deg om sine bekymringer. Spesielt ikke når dette gjelder bekymringer som en fremtidskonsekvens av dine avgjørelser. Ambisjonene dine er nærmest grenseløse. Ettersom du tillater deg selv å være grenseløs setter du grenser for andre. Den som blir mest frustrert av din grenseløshet er imidlertid deg selv. Grenseløsheten blir frustrerende for din rastløse natur og gjør at du samtidig får vanskeligheter med å takle uventede problemer. Ettersom du har mange planeter i de kardinale tegnene skal du passe deg vel for å ikke bli skyteskive for alle andres forretningsproblemer.

Du er som regel alltid i likevekt. Uansett om du blir pålagt betingelser fra andre. Når andre dytter på deg et problem har du ingen vanskeligheter med å forandre din holdning til det. Du skyver det like lett vekk fra deg, som andre skyver det på deg. Du trives med deg selv og det livet du fører, men vær klar over at du også trenger venner.

Du trives med å være alene med deg selv og en god bok, eller å arbeide i en komite for å skaffe midler til for eksempel en velgjørende sak. Du har lært deg selv hvordan du kan kombinere ønskene til andre og hjelpe med å sette disse ut i livet uten å ofre dine egne interesser.

Du forsøker å oppnå likevekt mellom å få ting igang og å holde ting igang. Du er også flink til å holde ting på riktig spor når omstendighetene forandrer seg. Du blir ikke blir knyttet til ideer selv om de er dine egne. Du forandrer lett mening i de tilfellene det oppstår uforutsette problemer, eller omstendighetene endrer seg. Uansett hva du gjør er du like effektiv og takler nesten alle situasjoner like godt. Du trives godt i mellommenneskelige relasjoner og lar deg lett stimulere av vennskap. Du fortrekker intelligente venner. Du er idérik. Viser andre deg interesse og lytter til deg, forteller du om dine ideer. Du liker å fortelle andre hva du har pønsket ut.

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE