Horoskopet mitt del 2

Planeten Mars viser selve drivkraften og kampviljen. Mars forteller deg om hvor handlekraftig du er og om kjønnsdriften din. I Fiskene får Mars en instinktiv handlekraft. Energien din er emosjonelt preget og du er hengiven av natur. Du liker kraftfull, volumiøs musikk. For deg vekker dette en hvis rusfølelse. Du har mange hemmeligheter og liker å oppleve okkulte ting. Når andre har det vondt ønsker du å hjelpe. Handlekraften din er som flo og fjære. Men som oftest er den meget sterk. Men du har også evnen til å la deg selv oppløse i latskap. Du føler deg også ofte rastløs uten noen spesiell grunn. Vanligvis kommer dette av din undertrykte bitterhet som stammer fra din motvilje mot å konfrontere andre når du er uenig. Ditt seksuelle begjær er basert på romantiske fantasier. Du har en kjærlighetslengsel som kan sprenge alle sanselige rammer. Du er romantisk og sensuell. I horoskopet ditt er Mars i det Tiende huset og i konjunksjon med Venus. Dette forteller at du også søker etter berømmelse. Alle energien dine er rettet mot å nå toppen uansett hvilke karriere du velger. Jo mer utfordrende oppgavene og konkurransen blir, jo bedre trives du - og vinner til slutt. Du har en sterk evne til å styre andre mennesker slik at du når målet ditt. Svake medarbeidere tar du avstand fra. Du setter pris på å løse jobber og problemer med sterke diskusjoner som kan høres ut som ordkløveri. Jo mer aggressiv dine kolleger er, jo bedre trives du. Et godt råd på veien er: Ansett folk som er flinkere enn deg selv - og husk at jo bredere kompetanse medarbeiderne dine kan få, jo fortere nå du frem. Ta vare på familien - ikke tilbringe all din tid på jobben. Stikkord: Yrkesstreben. Ærgjerrig. Anerkjennelsesdrift. Selvhevdelse. Selvbevisst.

Ettersom Mars også er i sekstil til Jupiter liker du også å hjelpe folk som har det vanskelig -eller som er i nød. I motsetning til mange, gjør du dette med fornøyelse. Likevel bør du passe deg slik at du ikke blir for generøs og utnyttet. Husk at det å hjelpe andre, spesielt de som ikke ber om det, er å blande seg inn i andre menneskers liv. Noe ingen av oss har lov til i henhold til karmaloven.

Jupiter forteller:

Jupiter viser din evne til utfoldelse og misjon. Din Jupiter er i Tyrens tegn. Den forteller deg om din rettferdighetssans og om hvor du søker lykken, ekspansjon og integritet. Du liker å få penger til å formere seg. Samtidig setter du pris på all den luksus du kan kjøpe for penger. Ekstravaganse kan imidlertid føre til utskeielser.

Innenfor moralsk opptrukne grenser, som du gjerne setter selv, blir du storslått og viser storsinn. Du er til tider nytelses-syk og lengter etter "drømmelandet." Du forstår at materiell velstand bare er en mellomstasjon til det egentlige livet. Likevel stopper ikke dette deg fra å samle og å nyte alt det du omgir deg med. Du elsker komfort. Det at Jupiter er i det Ellevte hus forteller også at du er et varmt og generøst menneske, men mest for dem som deler dine interesser. Den samlete energien du får fra dine venner gjør det mulig for deg å nå dine ambisiøse mål. Stikkord: Fellesskap, opplevelser, sosial rettferdighet. Vennskap som livsoppgave. Gruppeledelse. Det at Jupiter er i sekstil til Uranus forteller at intuisjonen din gir deg innsikt og en stor fordel i all næringsvirksomhet. Bruker du intuisjonen riktig og velger de rette partnere vil du sannsynligvis nå langt.

Saturn forteller:

Mange kaller Saturn skjebneplaneten. Ditt horoskops Saturn er i stjernetegnet Vekten og forteller om erfaringer, tradisjon, tålmodighet og konsentrasjon. Saturns posisjon viser også hvordan du kompenserer usikkerhet. For deg er toleranse noe du sannsynligvis må lære. Du er flink til å påta deg arbeid, spesielt når dette krever god planlegging og rettferdighetssans. Alle dine handlinger blir lett en tvangstanke. Du påtar deg sosialt ansvar, og blir beundret av andre på grunn av din evne til å gjennomføre. Du er en god organisator. Saturn i Vekten tilsier også at du er meget utholdende i partnerforhold. Du setter fellesskap høyt. Det samme gjør du med gamle forbindelser som har vist seg å ha verdi. De som du mener ikke har verdi, kutter du ut. Enhver partner blir tatt meget alvorlig. Ønsker andre å stå frem, trekker du deg gjerne tilbake. Du liker at andre trekker lasset av og til. Saturn i Vekten, slik din Saturn er plassert, viser den grå eminense som virker for å gi andre plass. For deg er tillit en æressak.

Ettersom Saturn er i det Femte hus har du har en dyp kjærlighet og sterk ansvarsfølelse for barn. Spesielt gjelder dette utdannelse og skolesaker. Romantikken blomstrer mest når du må takle hindringer som du har pådratt deg pga et annet kjærlighetsforhold eller tilbakeholdenhet i å fortelle din kjære hvordan du vil ha det. Stikkord: Forsiktig nytelse av livet. Streng oppdragelse. Erotisk følelsefattigdom grunnet din egen tilbakeholdenhet. Når Saturn er i konjunksjon il Neptun som i horoskopet ditt har du sannsynligvis mer makt over andre enn du har over deg selv. Et gammelt ordtak sier at den som setter grenser for andre, ikke setter det for seg selv. Det samme gjelder makt. Mange med dette aspektet trives imidlertid med at de ikke har kontroll over seg selv. De bruker dette til selvutvikling. Pass deg for bedrag, både fra deg selv og andre. Saturn er også i sekstil til Pluto. Dette tilsier at du i din kamp for å lykkes er villig til å tåle de byrder som er nødvendig. Du vil alltid stå på og kjempe for å få ting slik du vil ha dem. Til tider foregår også kampen i det skjulte. Det er ingen som merker at du kjemper og du gjør gjerne gode miner til slett spill. Lykkes vil du, på grunn av din utholdenhet og tålmodighet.

Uranus forteller:

Uranus er et høyere trinn av Merkur. Uranus forteller om intuisjonen din og hvor du setter deg utover tradisjon og erfaring. Uranus står også for originalitet, reformer og teknikk. Uranus er fornyelseskraften. Du er følelsesmessig utålmodig og søker frihet i hjem og ekteskap. Du er for kvinnefrigjøring. I Krepsen står Uranus for emosjonell, formende intuisjon som kan skifte raskt og lunefullt. Gamle tanker gjenoppdages og fornyes. Intuisjonen din er meget skiftende. Du leter etter nye måter å uttrykke dine følelser på og å unngå å holde tilbake de tradisjonelle tabuer. Du bør passe deg for følelsesmessig usikkerhet. På en merkelig måte føler du at den eneste måten du kan gjøre fremskritt på, er å unngå å gjøre de samme feilene om og om igjen. Fortiden din kommer ofte inn og gjør en uventet gjesteopptreden. Ettersom Uranus er i det Første hus får du lett en springende væremåte. Du liker å spille rollen som ensom ulv - og ofte blir du både nervøs og rastløs. Du er interessert i alle nye ideer, spesielt hvis disse kan gjøre forandringer i hverdagen. Stikkord: Individuelt preg. Plutselige uventede reaksjoner.

Neptun forteller:

Neptun symboliserer det dyriske urinstinkt. Det skapende, den søkende fantasi, det mystiske, illusjonene og selvbedraget. Neptun er selve inspirasjonskraften. Som menneske er du medlidende, fredselskende, men til tider meget upraktisk. Det at du hele tiden forlanger at tingene skal gjøres på din måte skaper ofte problemer for andre.

Din Neptun er i Vekten. Dette tilsier at du har et stort fellesskapsinstinkt, og ytre tiltrekning settes meget høyt. Du kommer raskt ut av balanse og ønsker at ting skulle vært ugjort. Du ser klart hvilke problemer verden står foran når det gjelder å forandre den sosialt og moralsk. Det er ikke alltid du vet om du ønsker å videre tilpasse det gamle, du er like gjerne åpen for nye impulser. Dine romantiske forhold blir lett eventyr der begge parter forfører hverandre. Stikkord: Erotikk. Animalsk drift. Forførerisk opptreden. Instinktiv lyst. Når Neptun er i sekstil i forhold til Pluto og i trigon i forhold til Målpunkt (MC) forteller dette at generasjonen din består av mange mystiske, okkulte individualister. Mange av dere er synsk. Det skaper også positive situasjoner som kan gi deg hjelp i karriere eller yrke. Aspektet får tingene til å flyte jevnt. Ditt forhold til familien er sannsynligvis både harmonisk og følelsesmessig godt.

Pluto forteller:

I Løven står Pluto for maktfull og voldelig streben og herredømme over massene, persondyrkelse, tyranni og autoritetsdyrkelse. Du er født i en periode der man søkte makt, og videreutviklet denne. Mange som er født i denne generasjonen har en høy grad av selvtillit og et stort forretningstalent. Generasjonen din fokuserer på kampen om makt og verdenslederskap. Spesielt på de innviklede problemområdene grunnet utviklingen av kjernekraften. Ettersom Pluto er retrograde i horoskopet ditt, perfeksjonerer du deg gjerne og allierer deg med dyktige mennesker for å nå dine mål. Du mener at alle dine anstrengelser for å forbedre deg selv, kun angår deg selv. Du forteller derfor ikke om dette til noen. Pluto er i det Tredje hus og forteller at du har et søkende sinn og leter etter røttene i alt som angår viktige saker. Du har en sterk tro på deg selv og det du gjør. Ideene dine er originale. Du deler gladelig med andre. Pluto er i opposisjon til Målpunkt (MC) Dette forteller at du har store valgmuligheter angående hvor hen og hvordan du vil utvikle deg. Pass deg for ytre påvirkning, ellers vil du lett bli dyttet over sidelinjen. Pluto er også i konjunksjon i Utgangspunkt (IC). Dette forteller at din barndom og arv en del av din utvikling.

Nordpunktet forteller:

Et annet ord for nordpunkt, er nordlig måneknute eller node. Dette forteller deg om positive forbindelser, for eksempel partneren din. Den forteller også om din virkning på omverden. Du bør arbeide med å være vennligere med folk og å være mer åpen. Dette vil også kunne hjelpe deg med arbeid i humanitære organisasjoner. Sannsynligvis tiltrekkes du av mennesker som har Saturn eller Uranus som fødselshersker i horoskopet sitt. Dette skyldes at Nordpunktet ditt er i Vannmannen. Oppdagelsen av tankenes kraft og ditt sinns irrganger - gir deg nøkkelen til personlig frihet og vekst. Om du ikke finner dette på egen hånd, vil du ha stor glede av å delta i kurs, studier eller annen undervisning. Men uansett hvilken metode du velger, vil du alltid ha dine egne ønsker og behov som den største inspirasjonskilde for å nå dine mål. Partneren din treffer du sannsynligvis på en reise - eller under studier.

Sørpunktet forteller:

Sørpunktet kalles også sørlig måneknute eller node. Her kan du få opplysninger om blant annet hindringer, arbeidsgrupper, tidligere inkarnasjoner og forskjellige årsaksforhold. For å kunne omgåes folk på en hyggeligere og bedre måte, bør du overvinne din tendens til egoisme og ditt behov for å sentrere alt rundt deg selv. Ettersom Sørpunktet er i det Tredje hus tilsier dette at du ofte kan være mentalt lat. Du er som oftest alltid fornøyd med den kunnskapen du har skaffet deg. Du unngår i det lengste nye områder som krever at du må engasjere deg tankemessig. Men kreves det -eller blir du nysgjerrig er det ingenting som stopper deg fra å tilegne deg den kunnskap du vil ha.

Målpunktet forteller:

Dine interesser og kvalifikasjoner er vanskelig å tilpasse ordinære yrkeskarrierer. Du bør finne et yrke der du kan leve ut dine fantasier og spesielle evner. Andre ser på deg som intellektuell og du gjør et spesielt godt arbeid i samarbeid med andre. Målpunktet er i Tredje dekanat. Denne dekanen myker opp din ellers kjølige og overbærende natur.

Utgangspunktet forteller:

Utgangspunkt (IC) er i Løven. Dette forteller at du er stolt av din familiebakgrunn og ditt hjem. Kjærlighet, lojalitet, varme og generøsitet er for deg nøkkelen til et lykkelig privatliv. Du er familiens morsomme bidragsyter. Ettersom utgangspunktet ditt er i Tredje dekanat blir du tilført dristighet og intuisjon samt uavhengighet.

Lykkepunktet forteller:

Lykkepunktet er ditt horoskops harmonipunkt. Det stedet du har størst muligheter for å ta i bruk dine skjulte resurser. Et av de mest spennende og mystiske områder innenfor astrologien. Med denne plasseringen vil du oppleve behov for aktivitet. Om du strømmer med Lykkepunktets energi, vil du oppdage at det er meget få hindringer i din vei som du ikke kan overvinne. Medfødt mot puffer deg fremover. Du er i stand til å sette deg utover all tvil. De store suksesser utspringer av en erkjennelse at denne energien er sterk nok til å gi deg uavhengighet. Du behøver ikke å gi etter for andre. Bevissthets punktet ditt er i Vekten. Dette gjør deg også i stand til å forstå folks mottakelige og passive natur. Dette gjør deg i stand til å se inn i folk som selv ikke kan ta beslutninger og sette noe ut i livet. Du kan også se at andre menneskers taktfullhet ofte er en form for uoppriktighet som er basert på frykten for å overskride egne grenser.

Det mest nyttige og maktfulle med bevissthets punktet i Vekten, er sans for harmoni og mental orden. Dette lar lykkepunktet som du har i Væren, deg oppleve på en meget klar måte. Disse egenskaper er eksempel på Venus i funksjon som kanal for Mars. Alt for ofte skjærer Væren seg igjennom denne orden, grunnet en ivrig og opplagt måte å nærme seg livet på. For å være i stand til å finne den gyldne middelvei, må du kjenne dine egne evner, og bruke dem effektivt. Bevissthets punktet som du har i Vekten, kan vise deg hvordan du skal oppnå dette. Mennesket begjærer sannheten. Uten sannheten vil man ikke være i stand til å fastsette sine endelige mål. Et menneske uten mål, mister lett retning, og er tilbøyelig til å la andre påvirke seg. Hvis du begrenser den mektige energi lykkepunktet gir deg ved å være plassert i Væren, vil andre sannsynligvis ta kontroll over deg, og du vil la deg styre av ytre ting. Du søker på en måte en forening av tanke og vilje, og kan sette alle energier inn på å nå ett eneste mål. Du må aldri tvile på at den energi som leder deg, vil bringe deg i kontakt med den største lykke.

Lykkepunket ditt er i Første dekanat. Dette fremhever dine sterke, dynamiske og utålmodige aspekter. Denne dekan er overvåket av Mars, som er planetenes hersker i Værens tegn. Lykkepunkt er i det Ellevte hus. Interesseområdene vil her være: Venner, kolleger, forbindelser og kompanjonger. Plasseringen er også influert av dine ønsker og håp.

 

Les mer på neste side

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE