Men om:

Litt mer om
kompabilitetshoroskop

Om 7 hus og partner

Du og kjæresten din!

Ditt hjerte banker for

Den perfekte partner

Astrologen

Biblioteket

Nyheter

..du og din partner begge ligger innenfor et nivå med en noenlunde jevn fordeling av maskuline og feminine tegn, kan du anta at dere kommer godt overens.

Hvis der er en forskjell på mer enn tre planeter, er det sannsynlig at det vil kreves en del av dere for å opprettholde et godt forhold.

Dette fordi personen som er maskulint dominert vil ha en mer aggressiv atferd som kan virke truende og herskende overfor den mer reserverte feminint dominerende person.

Hvis begge personene er dominert av samme energi, maskulin eller feminin, vil de dele samme syn på livet og ha en felles tilnærming. Dette kan i begynnelsen gi dem en sterk følelse av samhørighet, men etter hvert vil man gjerne savne den form for stimulering som kommer fra uenighet og diskusjon om forskjellige synspunkter. Man kan for eksempel da få dekket dette behovet andre steder i omgangskretsen.En person med åtte eller flere planeter i ett av de nevnte områder vil ha problemer med å finne et forhold de kan føle seg komfortabel i.Innholdet i Det Mystiske Tårnet ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as I nnhold: Erik B. Andersen Pictures: Johfra Illust Tank International Inc PhotoDisc - BBE