Hussystemet i Astrologien

  

De 12
astrologiske hus

 


Zodiakens tolv tegn viser til enhver tid planetenes posisjon langs den ekliptiske bane.
Disse planetposisjonene endrer seg lite i løpet av en dag, men jordens rotasjon bringer inn et nytt oppstigende tegn (ascendant) ca. annenhver time. Husk at zodiaken er fiksert i rommet. Den ser imidlertid ut til å være i bevegelse over himmelen på grunn av jordens daglige rotasjon.
Husene representerer de forskjellige områder av livet hvorigjennom planetenergiene uttrykker seg.
For eksempel vil din karakter og personlighet, som gis av planetene i de forskjellige tegnene, dirigeres inn i private eller offentlige områder avhengig av om de er plassert i nordlige hemisfære (halvkule) eller sørlige hemisfære.
Om planetene står i de øst lige husene vil du være mer selvstendig, mens du vil være mer avhengig av andre mennesker om de står i de vestlige husene.
Hvert hus representerer et område av interesser og aktiviteter på samme måte som hvert tegn representerer et område av trekk og tilnærmingsmåter til å møte disse aktiviteter.

Det eksisterer forskjellige hussytemer innen astrologien. De forskjellige hus har også forskjellige aktivitetsområder. Datahoroskopet som er omtalt på mine hjemmesider kan utføres med følgende hussystemer:
Equal, Koch, Placidus, Campanus, Regiomantanus, Morinus og etter M - metoden. Placidus og Koch er de mest brukte på våre breddegrader. Equal anbefales nord for Ålesund

Meditasjon

Tallsymbolikk

Fødselsstener

Ukedagene

Numerologi

Utrolig men sant?

Lykkepunktet

Astrologen

Astrologi og toner

Datahoroskopet

Johfra

Nyheter

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000 © www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE

 

g, Astrologi