Dyrekretsen og planetene i astrologien

Mer om Planeter:

Personlige planeter

Aspekter

Indre planeter

Transitter

De ytre planeters transitter

Transpersonlige planeter

Horoskopbestilling

Det mystiske biblioteket

Biblioteket

Acsendanten

Stjernetegn

Astrologen

Ukedagene

Astrologiske hus

Johfra

Fødselsstener

Håndanalyse

Datahoroskopet

Utrolig men sant?

Meditasjon

Tallsymbolikk

Numerologi

Astrologi og toner

De skjulte stjernetegn

Kjente personer

Partnerhoroskopet

Medisinsk astrologi

Syvende hus og partner

Et godt forhold

Hvem passer du med

Acsendant og partner

Retrograd og astrologi

Datahoroskopet

Nyheter

Dyrekretsen

Astrologene bruker zodiakens (dyrekretsens) tegn til å beskrive planetposisjonene, og aspekter til å beskrive forholdene mellom dem. Planetene representerer forskjellige kosmiske krefter som påvirker dine grunnleggende karaktertrekk og dine varierende ønsker og behov. Planetene stiller til rådighet de energiene som driver dine fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle systemer. Disse planetenergiene modifiseres og styrkes av planetens posisjon i zodiaken, og av dens forhold (aspekter) til de andre planetene.

Solen er hersker over Løvens tegn

Solens
posisjon

i zodiaken
representerer
det tegnet du er
født i.
Soltegnet viser til ditt innerste jeg og hvordan du uttrykker din essens og individualitet gjennom bevisste viljehandlinger


Månen er hersker over Krepsens tegn.
Viser dine ubevisste emosjonelle reaksjoner på situasjoner, basert på dine tidlige barndomsopplevelser og familiens innflytelse, samt din evne til å nære og beskytte deg selv og andre.

Planeten Merkur er hersker over
Tvillingenes tegn.
Viser på hvilken måte du tenker igjennom ting og kommuniserer dine ideer og valg til andre. Viser også hvordan du tar valg og hva du legger vekt på i denne prosessen.

Planeten Jupiter er hersker over
Skyttens tegn.
Viser hvordan du uttrykker dine behov for vekst, ekspansjon og utfoldelse. Viser din interesse for de høyere livsverdier og livsmål, og hvordan du deler interesser med andre. Jupiter kalles også lykkeplanetenPlaneten Mars er hersker over
Værens tegn.
Planeten Mars posisjon i zodiaken viser på hvilken måte du nytter dine fysiske energier for å uttrykke dine behov. Den forteller om din seksualdrift, ambisjoner, handlekraft og kampvilje.

Plancten Venus er hersker over
Vekten og Jomfruens tegn.
Planeten Venus posisjon i zodiaken viser hvordan du gir av deg selv og hvordan du uttrykker dine følelser overfor andre. Den viser også hvordan du tiltrekker og tar imot kjærlighet og livets goder, både materielt og spirituelt.

Planeten Saturn er hersker over Steinbukkens tegn.
Viser på hvilken måte du søker å etablere og beskytte din possisjon i livet. Forteller hvordan du møter ansvar og plikter og hvordan du søker annerkjennelse. Dine omgivelsers bevisste/ubevisste grenser begrensninger.

Planeten Uranus er hersker over Vannmannens tegn.
Planeten Uranus posisjon i zodiaken viser noe om motivasjon, idealisme, målselning, frihet, intuisjon og evne til nytenkning og utradisjonalitet.

Planeten Neptun er hersker over
Fiskenes tegn.
Påvirker de kollektive holdninger og forteller om den mystiske og inspinerende kjærlighet og urkraft. Viser de indre kreative impulser, visjoner, fantasi og forestillingsevner.

Planeten Pluto er hersker over
Skorpionens tegn.
Planeten Plutos posisjon i zodiaken viser menneskets behov for kontroll og makt. Den antyder også indre og ytre transformasjoner samt evne til regenerasjon og fornyelse av livskraft.

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000 © www,astrologi.as
Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc -
BBE