Astrologien forholder seg til 10 planeter

Planetene i astrologien

Astrologien forholder seg til "10" planeter. Åtte av disse er jordens søsterplaneter:
Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. De to andre,
Solen og Månen, er ikke planeter (en planet går i bane rundt Solen) selv om de følger den samme bane som planetene når de sees fra jorden. Astrologer betegner likevel disse ti himmellegemeer for de ti planetene, også her vil vi bruke denne betegnelsen når vi omtaler dem og deres forhold til hverandre. Banen de ti planetene følger kalles eklipsen. Du kan forestille deg eklipsen ved å se for deg at du står i et observasjonstårn som er plassert i sentrum av en sirkelformet veddeløpsbane.
Tårnet representerer jorden og veddeløpsbanen representerer eklipsen.
Når du ser ut fra tårnet, ser du alle de ti planetene bevege seg rundt banen i samme retning, fra høyre mot venstre. Siden planetene beveger seg med forskjellig hastighet, er de spredd over hele banen.


De raskeste planetene går rundt banen flere ganger i året, - de når igjen - og passerer de planetene som er i mer sakte bevegelse og som bruker flere år på en runde. Astrologene er interessert i å vite hvor hver planet befinner seg i banen, og hvor de er i forhold til hverandre
Mer om planeter

Healerplaneten

Personlige planeter

De ytre planeters transitter

Planetene

Indre planeter

Aspekter

Transpersonlige planeter

Transitter

Biblioteket

Horoskopbestilling

Nyheter


 

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000 © www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE