Planetene deles inn i tre grupper

Planetene deles inn i tre grupper, i forhold til hvor lang tid de bruker på å gjøre en runde rundt banen.
Den første planetgruppen tar under to år på å gjøre en full syklus. Denne gruppen inkluderer:

1Solen - Månen - Merkur - Venus - Mars
I og med at vi opplever virkningen av disse planetenes syklus så ofte, lærer vi hurtig å gjenkjenne og kontrollere våre reaksjoner på dem. Disse planetene kalles de personlige planeter.

2 Jupiter og Saturn
Deres virkning føles mer over lengre tidsrom som indre ønsker og drifter heller enn øyeblikkelige bevisste behov. Disse ønsker og drifter bestemmer i stor grad hvordan du opplever verden.

Den tredje planetgruppen består av planeter som beveger seg så sakte at deres energier påvirker hele generasjoner, og angir en kulturs "tone" over et lengre tidsrom. Denne gruppen inkluderer:

3 Uranus, Neptun og Pluto
Uranus bruker 84 år på en full syklus, en hel livstid, mens Neptun og Pluto bruker henholdsvis 164 og 247 år. Disse planetene kalles de transpersonlige planeter.

VIKTIG!
Ved horoskoptolkning må du ta hensyn til de tegnene i dyrekretsen planetene er plassert i. Du må også se etter hvilken husplassering planetene har - og om det er noen hus som har flere planeter enn andre. Innføring i Det Astrologiske hussystemet finner du i eget kapittel.


Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE  

 

 

Erik Blindheim Andersen, Else Egelamd, BBE Advertising, Astrologi