Det Astrologiske Hussystemet

På slutten av forrige århundre startet det igjen en oppblomstring av interessen rundt astrologiens muligheter.
Når man i eldre tider observerte planetenes vandring i deres elliptiske bane, la man også merke til de bakenomliggende fiksstjerner.Det kan billedlig sees som en veddeløpsbane med reklametavler rundt banen, hvor du kan angi hestenes bevegelse og posisjon på banen ved å identifisere tavlene i

bakgrunnen. De gamle astrologer brukte på samme måte fiksstjernene som bakgrunn. De inndelte banen i 12 like store sektorer. Hver sektor ble gitt navn som sto i forhold til den stjernegruppen som man observerte innenfor hver sektor. (Væren, tyren etc.) De refererte til disse sektorene som dyrekretsen (zoo), som på gresk heter "zodiac".

Mer om hussystemet

Systemet

Partnerhuset

Biblioteket

Astrologen

Horoskopbestilling

Nyheter

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995Oppdatert til 2000 © www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE