Vitenskap eller kvasikunnskap?

Biblioteket

Kjente personer

Navnetallet ditt

Farger og astrologi

Horoskopbestilling

Meditasjon

Partnerhoroskopet

Håndanalyse

Nyheter

Astrologiens fødested antas å være det gamle Babylon.
Derfra spredte kunnskapen seg videre via muntlig og skriftlig overlevering. Det er funnet steintavler med astrologiske tolkninger og spådommer datert mer enn 4000 år tilbake i tid. Astrologi som en livsvitenskap er også kjent fra egyptisk, gresk og romersk kultur. I våre tidligere kulturer hadde mennesket en mer helhetlig opplevelse av sitt eget forhold til universet. Stjernene ble bl.a. ansett for å ha en dyptgripende innvirkning på menneskets utvikling og skjebne. Astrologien dannet grunnlaget for den mer fysisk og rasjonelle vitenskap kalt astronomi. Fram til middelalderen var forbindelsen mellom astrologi og religion velfundert, men etterhvert tok den rasjonelt baserte naturvitenskapen over.
Astrologien la også grunnlaget for astronomi som en verdslig vitenskapsgren, mens den mer mystiske tilnærmingen til stjernene, kosmos og den universelle lære ble mer sett på som en kvasikunnskap.

På slutten av forrige århundre startet det igjen en oppblomstring av interessen rundt astrologiens muligheter. Når man i eldre tider observerte planetenes vandring i deres elliptiske bane, la man også merke til de bakenomliggende fiksstjerner.
Det kan billedlig sees som en veddeløpsbane med reklametavler rundt banen, hvor du kan angi hestenes bevegelse og posisjon på banen ved å identifisere tavlene i bakgrunnen. De gamle astrologer brukte på samme måte fiksstjernene som bakgrunn. De inndelte banen i 12 like store sektorer. Hver sektor ble gitt navn som sto i forhold til den stjernegruppen som man observerte innenfor hver sektor. (Væren, tyren etc.) De refererte til disse sektorene som dyrekretsen (zoo), som på gresk heter "zodiac" 

 

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000 © www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE