Elementene


Fra biblioteket

Biblioteket

Arkivet

Farger og astrologi

Stjernetegnet ditt

Kvasikunnskap?

Småplukk

Håndanalyse

Navnetallet ditt

Skjulte ressurser

Kjente personer

Medisinsk astrologi

Ut i verden

Horoskopbestilling

Nyheter

De 12 stjernetegnene deles inn i fire grupper; ild, jord, luft eller vann (elementene) avhengig av deres orientering i Zodiaken. De gamle astrologer assosierte elementene med grunnleggende sjelelige trekk (de fire temperamenter). Elementene står i 120 graders vinkel til hverandre.
De fire gruppene av tegn: Ild, jord, luft og vann, danner igjen to hovedgrupper som representerer to grunnleggende tilnærmingsmåter til livet; aktiv og passiv. Ild- og lufttegnene består av de aktive eller maskuline tegn, mens jord- og vanntegnene består av de passive eller feminine tegn. Betegnelse maskulin og feminin henspeiler ikke her på fysisk kjønn, men på energier som virker i alle mennesker

Temperament

Stjernetegn

Hovedtrekk

lldtegnene:

Vær, Løve, Skytt

Entusiastisk, modig, lidenskapelig og impulsiv

Jordtegnene:

Tyre, Jomfru, Steinbukk

Praktisk, materialistisk, konservativ og hemmet

Lufttegnene:

Tvilling, Vekt, Vannmann

Intellektuell, rilpasningsdyktig, upraktisk og overfladisk

Vanntegnene:

Kreps, Skorpion, Fiskene

Emosjonell, følsom, rolig, og mottakelig

Ascendanten

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE