En PC kan ikke gråte, men kan den fortelle deg like mye som en astrolog?En dyktig astrolog vil vurdere horoskopet under ett og gi deg en mer eksakt personlig beskrivelse. Datahoroskopet tar kun i liten grad hensyn til din familiebakgrunn, nåsituasjon, oppvekst og sosiale forutsetninger. Et profesjonelt datahoroskop er interessant for alle som har lyst til å sette seg inn i astrologi.
Du får oversikten på det som er med å danne horoskopet ditt.


Både ja og nei. Problemet med mange astrologer er at de ikke er flink nok. Problemet med et datahoroskop er at det aldri kan bli l00%. I et datahoroskop er det du selv som må lage helhetsbildet. I motsetning til den profesjonelle astrologen behandler datahoroskopet hver planet, hvert hus og hvert aspekt for seg selv. Til tross for dette blir det likevel stadig vanligere å bruke datamaskiner til å regne ut planetenes plassering. Dette er en fordel ettersom datamaskinen kan regne det hele ut på et tiendedels sekund. Det blir derfor enklere og rimeligere å få en personlig analyse av en astrolog basert på en ferdig dataanalyse.

Det kan være stor forskjell på datahoroskop

Kvalitet er et rommelig begrep. Noen datahoroskop beregner kun hele grader mens andre er mer eksakt. De mest eksakte datahoroskopene er de som brukes av profesjonelle astrologer som en hjelp i den personlige analysen. Den personlige analysen en astrolog kan gi deg er basert på horoskoptegningen, intuisjon og følelser - som helhet. Astrologen kan gi deg konkrete råd - datamaskinens råd gis i mer generelle vendinger - ettersom den ikke har intuisjon.

Hva med datahoroskopet du kan bestille her?

Vårt horoskop er videreutviklet med basis i et allerede profesjonelt datahoroskop. Tolkningen er basert på kunnskap fra mer enn 50 verdenskjente astrologer.
Når jeg valgte å studere denne kunnskapen var det for å benytte meg av et bredest mulig erfaringsgrunnlag for å lage et dataprogram for personlige analyser.

Mitt eget datahoroskop er blant annet basert på all denne kunnskapen - og er det eneste datahoroskop jeg kjenner til som har en utvidet tolkning av bl.a. lykkepunktet (harmoni &endash;punktet) som blir brukt innen arabisk astrologitolkning.

Stjernetegnet ditt - Biblioteket - Utrolig men sant - Partnerhuset -Hvem er Johfra -Astrologen


 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000 © www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE