Som Kreps er du trofast mot hjem og tradisjoner

Mer om Krepsen:

Kjente Krepser

Johfras Kreps

Temperament

Ascendanten

Horoskopbestilling

Andre stjernetegn:

Andre Stjernetegn

Fødselsstenen din

Stjernetegnenes historie

Kjærlighetshoroskopet

Håndanalyse

Nummerologi

Astrologi og Musikk

Det mystiske biblioteke

Astrologen

Nyheter

 

Du blir også lett engasjert selv om du er tradisjonsbundet. Du har ingenting imot fremskritt. Du har en sterk formsans. Solen i krepsen symboliserer en sterk følelsesevne og evne til å leve deg inn i ting. Du er også lett å påvirke grunnet din åpenhet. Din følsomhet for det som foregår rundt deg gjør at humøret ofte svinger. Du trives når du kan ta deg av familie og hjemlige saker, eller når du deler en følelsesmessig erfaring med en nær venn. Det emosjonelle i livet ditt betones meget sterkt og du anerkjenner sjelen som selve urkraften. Drømmene dine ser du på som veivisere. Du holder en indre avstand fra andre. Ikke fordi du vil ha avstand, men dette er din måte å forsvare deg på. Flid og konsentrasjon blir satt inn på vesentlige områder. Uvesentlige ting skyver du til side. Ro og hvile, for den slags skyld meditasjon, verdsetter du høyt.


© Det mystiske Tårnet 1995 - Erik Blindheim Andersen - astrologi.as - Erik & Lise Lotte Andersen - © Du og planetene 1991- Erik & Else Egeland © Pictures: Johfra - John Foxx - Illust Tank - PhotoDisc Webmaster: BB&E