Som Vær har du har sannsynligvis allerede bestemt deg for en eller annen lederposisjon

Mer om Væren:

Kjente Værer

Johfras Vær

Temperament

Ascendanten

Horoskopbestilling

Mer om astrologi:

Andre Stjernetegn

Fødselsstenen din

Stjernetegnenes historie

Kjærlighetshoroskopet

Håndanalyse

Nummerologi

Planetene

Astrologi og Musikk

Biblioteket

Det mystiske biblioteket

Astrologen

Nyheter


Som vær er du et sterkt og handligsorientert menneske. Utålmodigheten og impulsiviteten din gjør at du ikke alltid blir ferdig med det du begynner på, i kjølvannet ditt finner man mange uferdige prosjekter. Uansett hvor mørkt det er rundt deg har du evnen til alltid å se lysere dager. Du tilkjennegir både kamplyst og idealisme, og viker som regel ikke for vanskelige oppgaver. Du er både mål og selvbevisst. Motstand angriper du direkte, og vinner . Til en viss grad preges du av hensynsløshet. Du hater omveier. Målet er å nå de høyeste toppene. Følgene blir imidlertid ofte overanstrengelse, overforbruk av krefter og unyttig energibruk. Men du kommer raskt til kreftene igjen og er ofte dumdristig. Du tviler sjeldent. Fryktløshet er nesten en forutsetning i alt du gjør. Når du seirer eller får det du vil ha er ridderlighet er ditt høyeste bud.
Innholdet i Det Mystiske Tårnet ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000 © www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE

 

Andre stjernetegn: