Har astrologi noe å si for livet ditt?

De fleste vil vel svare nei. Men tenk om det har noe å si - om det er du som er trangsynt og kanskje går glipp av noe? Kanskje bare underholdning? Vi er alle utsatt for energier enten vi liker det eller ikke. Folk flest går ikke rundt å lurer på hvorfor det er mer ugress på den ene siden av huset enn det er på den andre. Men det er gjerne en enkel forklaring. På den ene siden av huset luker du vekk ugresset, på den andre lar du det gro. Om du ikke gjør dette, aksepterer du gjerne forklaringen at den ene siden av huset er en skyggeside mens den andre er en solside. Ugress trives kanskje best i skyggen, og dette påvirker veksten. Solens energi betyr altså noe. Det samme gjør månens faser. Flo og fjære. Månen er i ny. Månen er i ne. Mennesket har også perioder som påvirkes av månens faser. Men det er ikke bare solen og månen som påvirker oss og naturen rundt oss. Det samme gjør andre mennesker. Noen mennesker formelig koker over av energi, mens andre er strake motsetningen. Noen trives du med, andre mistrives du med. Man sier gjerne at kjemien ikke stemmer. Jeg velger å vite at dette har noe med energier og tilpassing av energier å gjøre. Derfor har astrologi, metafysikk, religioner, symbolikk og tilsvarende emner alltid interessert meg. Og hvorfor skal ikke astrologer kunne trekke fornuft utfra et stjernekart når finansanalytikere trekker konklusjoner og handler aksjer utfra et aksjechart. Min påstand er derfor at det er like metafysisk eller okkult tro på, subjektive analyser, undersøkelser, gode lottosystemer og aksjechart, som det er å tro på astrologi. Du kommer desverre sjelden noen vei med å tro. Du må vite.

Husk å lukke dette vinduet før du fortsetter