Mer om planeter:

Planet linker
Oversikt over planetlinkene

Planetene i astrologien
Dyrekretsen og planetene i astrologien

Planetene deles inn i tre grupper
i forhold til hvor lang tid de bruker på å gjøre en runde rundt banen

Transitt tolkning
En vanlig misforståelse i transittolkning er at en retrograd planet indikerer noe ubehagelig

Speiderplaneten i horoskopet ditt
Den siste planeten som kommer opp i horisonten i øst før solen stiger opp

De transpersonlige planeter
Virkningen av de transpersonlige planetene vil variere fra individ til individ,

Chiron
Chiron kalles healerplaneten og brukes ofte som hersker av stjernetegnet Vekten.

  Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side
Panet transitter

Når planetene daglig beveger seg rundt i zodiaken, vil de passere gjennom de forskjellige husene i ditt fødselshoroskop og danne forskjellige aspekter i forhold til fødselshoroskopets planetposisjoner. De transitterende planetene gir energi til de latente muligheter som vises i hushoroskopet, og aktiverer atferd og hendelser i ditt daglige liv. Virkningen av en transitterende planet er avhengig av hvor den er plasert i.h.t. planetene og husene i fødselshoroskopet. De forandringer du opplever fra dag til dag er avhengig av Sol - Måne - Merkur - Venus og Marstransittene. Disse planetenes transitter virker over kort tid, i dager og uker. De ytre planetene Jupiter - Saturn - Uranus - Neptun og Pluto er virkningsfulle over lengre perioder, over år og tiår. Varigheten av en planettransits virkning er også avhengig av om den transitterende planeten er i retrograd ( tilsynelatende går baklengs ).

Virkningen av en planettransitt til fødselshoroskopet er tilstede så lenge den er i det respektive hus. Når en transitterende planet møter planeter i ditt fødselshoroskop direkte eller ved et aspekt, vil virkningen kunne oppleves i ditt liv som en innflytelse over de anliggender som er relatert til det hus eller den planet som den transitterende planet møter. Virkningens varighet er avhengig av om den transitterende planets kvaliteter, samt hvor hurtig den beveger seg. Transitter kan bringe ypperlige muligheter for vekst og utvikling på indre og ytre plan, forutsatt din evne og villighet til å ta i bruk mulighetene.


De ytre planetenes transitter:
Tidligere så du at de daglige endringer i ditt liv påvirkes av de planetene som er i hurtigst bevegelse: Solen, Månen, Merkur, Venus og Mars. Du så hvordan disse personlige planetene virker inn på livet ditt når de beveger seg gjennom husene og danner aspekter med planetene i ditt fødselshoroskop fra dag til dag. De mer langsomme eller ytre planetene - Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto - skaper mer dyptgripende virkninger i sine transitter gjennom dine hus. Disse virkninger kan merkes over år og tiår, og er ikke så sentrale i vurderingen av det daglige horoskop. Likevel er deres virkninger viktige og bør forstås.

Når planetene er i transitt
Oversikt over hver enkelt planet

Pesonlige planeter
Disse planetene kalles de personlige planeter

Mer om planeter
Lær deg mer om planetene

Relaterte Linker:

Om ascendanten
Hvorfor ascendanten er viktig
i horoskopet ditt

Stjerner i Sikte
Oversikt over emner i astrologiportalen Stjerner i Sikte

Det Mystiske biblioteket
Oversikt over emner i astrologiportalen Stjerner i Sikt

Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.