Mer om planeter:

Planet linker
Oversikt over planetlinkene

Planetene i astrologien
Dyrekretsen og planetene i astrologien

Planetene deles inn i tre grupper
i forhold til hvor lang tid de bruker på å gjøre en runde rundt banen

Transitt tolkning
En vanlig misforståelse i transittolkning er at en retrograd planet indikerer noe ubehagelig

Når planetene er i transitt
Oversikt over hver enkelt planet

Pesonlige planeter
Disse planetene kalles de personlige planeter

De indre planeter
Om Jupiter og Saturn

Chiron
Chiron kalles healerplaneten og brukes ofte som hersker av stjernetegnet Vekten.

Mer om planeter
Lær deg mer om planetene

Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side

Aspekter

Planetenes kosmiske energier i plasseringen i zodiakens tegn og hus påvirkes også av hvordan planetene til enhver tid står i grads-forhold til hverandre Noen kombinasjoner styrker planetenergiene på en hjelpsom måte, mens andre virker mer forstyrrende. Forholdet mellom planetenes posisjoner kalles aspekter. Du har hørt om aspekter om du kjenner begrepene opposisjoner, kvadraturer, trigoner eller konjunksjoner. Når to planeter står i samme tegn i zodiaken og relativt nær hverandre er de i konjunksjon. Hvis to planeter er direkte overfor hverandre, er de i opposisjon. Hvis to planeter står i 90 graders forhold til hverandre er de i kvadratur. Er to planeter i 60 graders vinkel til hverandre er de sekstil, og er de 120 grader fra hverandre er de trigon. Aspektene dannes altså når det er et nøyaktig vinkelforhold mellom planetene.
Astrologien tillater et lite slingringsmonn på pluss-minus noen grader (1 til 7 grader fra hverandre avhengig av planet). Virkningen av et aspekt mellom to planeter er sterkest når den raskeste planeten er i nøyaktig vinkel med aspektet. Men virkningen av aspektet kan merkes over flere grader (kalt orbis), avhengig av hvilke planeter som er involvert og om det er viktige eller mindre viktige aspekteter. Aspekttolkningen er også betinget av hvorvidt planetene er plassert i tegn med like eller motstridende elementer og kvaliteter. For eksempel består kvadraturene som regel av planeter i samme kvalitet men i elementer som står i konflikt i forhold til hverandre (f.eks. ild og vann). Trigonene består av planeter av samme element, og som er stimulert av forskjellige kvaliteter. Aspektene betegnes ikke som gode eller dårlige, men heller som harmoniske eller uharmoniske. Uharmoniske aspekter indikerer stress, men disse kan virke konstruktivt om du lærer å forstå og håndtere dem.

Mer om planeter:

Speiderplaneten i horoskopet ditt
Den siste planeten som kommer opp i horisonten i øst før solen stiger opp

Retrograd
De forandringer du opplever fra dag til dag er avhengig av Sol - Måne - Merkur - Venus og Marstransittene

De transpersonlige planeter
Virkningen av de transpersonlige planetene vil variere fra individ til individ.

Relaterte Linker:

Om ascendanten
Hvorfor ascendanten er viktig
i horoskopet ditt

Stjerner i Sikte
Oversikt over emner i astrologiportalen Stjerner i Sikte

Det Mystiske biblioteket
Oversikt over emner i astrologiportalen Stjerner i Sikt

Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.