Mer om det astrologiske hussystem:

Mer om det astrologiske hus systemet
Her kan du lære mer om hussystemetr

Kroppsdeler som beherskes av de astrologiske hus
Menneskekroppen med tilhørende stjernetegn

De fire kvadranter
MC - IC - AC - DC utgjør storkorset

Aktivitets områder
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

Jomfrufødselen og hussystemet
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

Nummerologi