Mer om nummerologi:

Tall, astrologi, farger og toner
Les mer om stjernetegn, farger, planeter, toner, tall, mm

Det mystiske 7 tallet
Det mystiske 7 tallet symboliserer hele universet

Navnetallet ditt
Det eksisterer flere modeller for å finne navnetallet sitt, og for å arbeide med numerologi.

Nummerologiportalen
Den nye nummerologiportalen

Relaterte emner:

Stjernetegnenes historie
Vitenskap eller kvasikunnskap?

Kjærlighetshoroskop
Hvem passer du sammen med

Atrologi og håndanalyse
Også håndanalysen tar utgangspunkt i astrologien og planetene

 Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side
Tallene har også en symbolsk verdi:

I endel kulturer blir tallene brukt som det grunnleggende prinsipp og danner utgangspunktet for forståelsen for det vi ser og lærer i den objektive verden. Tallene blir også likestilt med fornuftens verden. Men tallene er ikke bare kvantitative og brukes ikke bare for å angi mengde.

10- 11- 12- 13- 22- 33- 40- ...og endel andre tall har egne tolkninger og en egen symbolikk. Dette er imidlertid bare en liten interessevekker i tilfelle noen skulle få interesse av å arbeide videre med selvstudier

Oversikt:

Det mystiske biblioteket
Mystikk, okkutisme, jomfrufødsler mm

Du Og Planetene
Fra boken du og Planetene

Stjerner i Sikte
Lær mer om astrologi


0

0-står for det å ikke være, men også for det grenseløse, og tolkes bl.a. på samme måte som ringen og sirkelen. Astrologisk tilsvarer 0 i de eldste systemene solen. Jfr. kapittelet om notene og den konstellare zodiac

1

1-står for begynnelsen. En Gud. Jeg er. I Tao sier mann: Tao avler ett. Ett avler to. To avler tre. Tre avler alt. Astrologisk sett og i de nyere systemene er det 1. tallet som tilsvarer solen. 1-tallet står for det sterkeste. Vinnerne og for den saks skyld tyrannene.

2

2- står for dualiteten, ulikhet, følelser og konflikt. 2-tallet er det første tallet som tar avstand fra helheten. Alkymistene så på 2-tallet som månen, også for dem var det 1-tallet som var solen. 1-tallet var konge. 2-tallet var dronning.

3

3- står bl.a. for den skapende kraft og mangfold. Aristoteles kalte 3-tallet for det heles tall ettersom det inneholdt en begynnelse, et midtparti, og en slutt. Tre ble også sett på som det himmelske tallet som står for sjelen. Det står også for treenigheten, ying yang, det mannlige, kvinnelige og forenede prinsipp. Og håp, tro og kjærlighet.

4

4- står bl.a. for kroppen - og utgjør sammen med 3-tallet det hellige 7-tallet (3+4=7 og 3x4=12) - og representerer bl.a. de tolv stjernetegn. 4-tallet representerer også de 4 elementer, temperamenter, årstider, verdenshjørner, armer på korset, kvadratet. Med utgangspunkt i 4-tallet kan man også lage alle til: 1+2+3+4=10

5

5- tallet representerer bl.a. det menneskelige mikrokosmos. De fire elementer + ettallet som symboliserer Gud. Det står også for korsets fem punkter, kristus fem sår, fem fisker som mettet fem tusen. Astrologisk er 5-tallet planeten Merkur iht. tradisjonell astrologi.

6

6- tallet står for harmoni og balanse, og sies bl.a. å være det mest produktive av alle tall. Det representerer også motsetningenes forening. Skapelsens seks dager, intellektet, den 6. sans. Det perfekte tall fordi det er summen av sine egne faktorer 1+2+3.

7

7- tallet forbindes ofte med det okkulte, det sterkt intuitive, filosofiske, åndelige og de originale tenkere. I astrologien symboliserer det 7 hus partnerhuset.

8

8-tallet for uendelighet, og målet for de innvidde. Den innvidde hadde gått igjennom de syv første stadier og gjenvunnet paradis. Forbindes også med Saturn. Ordet for Jesus danner også tallet 888.

9

9- tallet gis innen kabbala en nærmest hellig tilknytning og ses bl.a. som den numeriske ekvivalent for Guds navn. Mystisk fordi uansett hvilket tall du multipliserer med 9 blir tverrsummen 9 (f.eks. 9 x 9 - 81 = 8 + 1 = 9). Sirkelen er 3600 i omkrets, tverrsummen blir 9. Ni er også det himmelske tallet for renhet, sannhet og intelligens. Det sies også at helvete har ni sfærer.


 Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.