Mer om partnerhoroskop:

7 hus og partner
Ditt hjerte banker for
Du passer sammen med
Partner etter stjernetegn
Forskjellige Partnerhoroskop
Den perfekte partner

Relaterte emner:

Kjente Personer
..som er født i ditt stjernetegn.

Meditasjon
Lær deg å meditere - Mantraovesikt

Det mystiske biblioteket
Mystikk, okkutisme, jomfrufødsler mm

Johfras Slide Show
Johfras tolkning av stjernetegnene

Numerologi
utgangspunktet for den objektive verden?

 Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side
De forenelige elementer er ild med luft og jord med vann

Når to mennesker møtes vil mulighetene for overensstemmelse i forholdet være avhengig av hvordan deres fundamentale behov og personlighetstrekk møtes og stemme overens i mellommenneskelige relasjoner. Dette gjelder både idet sosiale liv og i forretningslivet.

Den perfekte partner?

Ved en vurdering, se først om partneren din har en overvekt av planeter i ett element (mer enn fire planeter i et element). En slik predominans av planeter i et element forteller noe om hva personen bringer inn i forholdet.

For eksempel:

  • En person med en overvekt av ildtegn bringer en impulsiv entusiasme til forholdet.
  • En person med en overvekt av jordtegn introduserer en stabiliserende innflytelse på forholdet.
  • En person med en overvekt av lufttegn gir forholdet et intellektuelt preg.
  • En person med en overvekt av vanntegn vil fylle forholdet med dype emosjonelle handlinger og reaksjoner.
Hvordan dine og din partners planeter er fordelt de maskuline og feminine Stjernetegn

Hvis du og partneren din begge ligger innenfor et nivå med en noenlunde jevn fordeling av maskuline og feminine tegn, kan du anta at dere kommer godt overens. Hvis der er en forskjell på mer enn tre planeter her, er det sannsynlig at det vil kreves en del av dere for å opprettholde et godt - Dette fordi den personen som er maskulint dominert vil ha en mer aggressiv atferd som kan virke truende og herskende overfor den mer reserverte feminint dominerte personen. Hvis begge personene er dominert av samme energi, maskulin eller feminin, vil de dele samme syn på livet og ha en felles tilnærming. Dette kan i begynnelsen gi dem en sterk følelse av samhørighet, men etter hvert vil man gjerne savne den form for stimulering som kommer fra uenighet og diskusjon om forskjellige synspunkter. Man kan f.eks. da få dekket dette behovet andre steder i omgangskretsen. En person med åtte eller flere planeter i ett av de nevnte områder vil ha problemer med å finne forhold de kan føle seg komfortabel i.