Mer om partnerhoroskop:

Har du funnet den rette partner
7 hus og partner
Ditt hjerte banker for
Partner etter stjernetegn
Forskjellige Partnerhoroskop
Den perfekte partnerRelaterte emner:

Du Og Planetene
Lær mer om astrologi

Kjente Personer
..som er født i ditt stjernetegn.

Meditasjon
Lær deg å meditere - Mantraovesikt

Det mystiske biblioteket
Mystikk, okkutisme, jomfrufødsler mm

Johfras Slide Show
Johfras tolkning av stjernetegnene

Numerologi
utgangspunktet for den objektive verden?

 Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side
Hvem passer du sammen med?

Hvilket stjernetegn liker du best?

Kompabilitet eller synergi og astrologi

  • En person med enovervekt av ildtegn bringer en impulsiv entusiasme tilforholdet.
  • En person med enovervekt av jordtegn introduserer en stabiliserende innflytelse i forholdet.
  • En personmed en overvekt av lufttegn girforholdet et intellektuelt preg.

Når to mennesker møtes vil mulighetene for overensstemmelse i forholdet være avhengig av hvordan deres behov og personlighetstrekk møtes og stemmer overens i forskjellige mellommenneskelige relasjoner, i det sosiale liv og i forretningslivet. Ved en slik vurdering vil astrologen først se om partneren din har en overvekt av planeter i et element (mer enn fire planeter i et element). En slik dominans av planeter i et element forteller hva personen bringer inn i forholdet.

Generelt vil mennesker være mest på bølgelengde med hverandre når deres fødselsplaneter faller i forenelige elementer. De forenelige elemeter er ild med luft - og jord med vann. Det betyr at om du har en overvekt av planeter i ildtegn i horoskopet ditt, vil du mest sannsynlig kunne ha et godt forhold til en person med overvekt av planeter i lufttegnene. Hvis partnerens planeter i dette tilfellet primært befinner seg i jordtegn, kan du oppleve forskjellige problemer og spenninger avhengig av hvilke planeter og elementer som er involvert.

Det er også viktig å notere seg hvor mange av dine planeter som er i kardinaltegn, faste tegn og bevegelige tegn, og likeledes hvor din partners planeter er i Zodiaken. En overvekt av planeter i en kvalitet (dvs fem eller flere) forteller noe om hvordan en person mest sannsynlig vil handle i et forhold.

Kardinale tegn:
Vær - Kreps - Vekt - Steinbukk

En person med overvekt av kardinaltegn er ivrig etter å sette i gang nye ting, og vil være en aktiv og viljesterk ledertype. Vedkommende kan også ha en stor trang til å hevde seg og til tider være herskesyk.

Faste tegn:
Tyr - Løve - Skorpion - Vannmann

En person med overvekt av faste tegn kan til tider være lite ettergivende og sta. Vedkommende viser derfor stor utholdenhet og standhaftighet, men kan også være fanatisk og egenrådig.

Bevegelige tegn:
Tvilling - Jomfru - Skytt - Fisk

En person med overvekt av bevegelige tegn vil i de fleste forhold være tilpasningsdyktig og villig til å inngå kompromisser. Vedkommende er diplomatisk og smidig, men kan også være ubesluttsom og ustadig.


Om du og din partner begge ligger innenfor et nivå med en noenlunde jevn fordeling av maskuline og feminine tegn, kan du anta at dere kommer godt overens.
Hvis der er en forskjell på mer enn tre planeter, er det sannsynlig at det vil kreves en del av dere for å opprettholde et godt forhold. Dette fordi personen som er maskulint dominert vil ha en mer aggressiv atferd som kan virke truende og herskende overfor den mer reserverte feminint dominerende person. Men om du og din partner begge ligger innenfor et nivå med en noenlunde jevn fordeling av maskuline og feminine tegn, kan du anta at dere kommer godt overens. Hvis der er en forskjell på mer enn tre planeter, er det sannsynlig at det vil kreves en del av dere for å opprettholde et godt forhold. Dette fordi personen som er maskulint dominert vil ha en mer aggressiv atferd som kan virke truende og herskende overfor den mer reserverte feminint dominerende person. Hvis begge personene er dominert av samme energi, maskulin eller feminin, vil de dele samme syn på livet og ha en felles tilnærming. Dette kan i begynnelsen gi dem en sterk følelse av samhørighet, men etter hvert vil man gjerne savne den form for stimulering som kommer fra uenighet og diskusjon om forskjellige synspunkter. Man kan for eksempel da få dekket dette behovet andre steder i omgangskretsen.
En person med åtte eller flere planeter i ett av de nevnte områder vil ha problemer med å finne et forhold de kan føle seg komfortabel i.