Det mystiske biblioteket

Julens budskap og kroppsdelene
Betlehem er et sted i vårt hjerte

Astrologi og musikk
Om de 7 grunntoner og de 5 halvtoner

Planeter og erkeengler
betydninger og ukedager

Relaterte emner:

En himmel full av stjerner
Lær mer om astrologi

Meditasjon
Lær deg å meditere - Mantraovesikt

Kjærlighetshoroskop
Hvem passer du sammen med?

Johfras Slide Show
Johfras tolkning av stjernetegnene

Numerologi
utgangspunktet for den objektive verden?

 

Godt å vite om jomfrufødsler

Kan man tro på jomfrufødselen? Oppegående mennesker forstår selvfølgelig at dette ikke er mulig. Og det er det ikke, uansett hva kirkens mørkemenn måtte mene og forsøke å indoktrinere deg med.

Det er komplett umulig å føde ett barn uten å være befruktet - og Gud er heller ingen runnbrenner som tok en tur til jorden og hadde samleie med Jomfru Maria. Men jomfrufødselen kan heldigvis forklares. Historien om jomfrufødselen har sitt utgangspunkt i astrologien.


Frem til middelalderen var forbindelsen mellom religion og astrologi faktisk velfundert. Bibelen og dens innhold så dagens lys endel hundre år etter Jesus fødsel. Astrologiens fødested antas å være det gamle Babylon og det er funnet astrologiske stentavler med dateringer tilbake til tyrens tidsalder (ca 4000 år før Kristus) Astrologien er altså en gammel lære. Faktisk eldre enn bibelen og kristendommen. På samme måte som historiene i bibelen fikk man kunnskapen gjennom muntlig og skriftlig overlevering. Men etterhvert overtok kirkens mørkemenn kunnskapens plass og hevdet at deres

tolkning av Bibelen var Guds vilje og det eneste sanne. Dette til tross for at bibelen bygget sitt symbolspråk på astrologikunnskap. Mørkemennene var da som nå bastant i sine tolkninger. Om du ikke trodde - eller hadde en annen forståelse enn dem, kunne du risikere å bli brent. Og etterhvert som folk ble torturert og brent i Gud og Jesus navn ble astrologien sett på som kvasikunnskap. Den gang som nå gjorde kirkens fundamentalister krav på sannheten. Den eneste og den riktige.


Tolkninger og historiene fundamentalistene fortalte var kvasikunnskap og vranglære. En av disse historiene er historien om jomfrufødselen. Problemet de fleste som driver med astrologi møter er at omgivelsene stort sett avviser astrologien ved å kalle den virkelighetsflukt og overtro. Men når milliarder voksne, skolerte og universitet utdannede mennesker, er overbevist om at det er mulig å bli født av en biologisk jomfru er dette verre enn en virkelighetsflukt.

Å tro på huldra, spøkelser og nisser er faktisk mer realistisk. Bøkenes Bok er imidlertid en av de mest mystiske og lærerike bøker som er satt sammen, og den bygger som nevnt mye av sitt innhold på astrologien. Det hellige land er delt opp i 12 forskjellige stammer oppkalt etter Jackobs 12 sønner. Disse er synonyme med astrologiens 12 stjernetegn.


Også de tolv disipler symboliserer stjernetegnene og hussystemet i astrologien. Det er sagt at når sannheten er farlig må den skjules. Akkurat det gjorde man på et kirkemøte for ca 1000 år siden. Man valgte 4 evangelier av oppunder 50, og man utelot store deler av gamletestamentet. Blant annet læren om reinkarnasjon. Selv om det skulle være lettere å tro på dette en jomfrufødsler.

NESTE SIDE