Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side

Relaterte emner:

Astrologi og musikk
Om de 7 grunntoner og de 5 halvtoner

Meditasjon
Lær deg å meditere - Mantraovesikt

Kjærlighetshoroskop
Hvem passer du sammen med?

Johfras Slide Show
Johfras tolkning av stjernetegnene

Numerologi
utgangspunktet for den objektive verden?

Et lite forord

Astrologi eller forståelsen av planetenes innflytelse på mennesker og begivenheter kan for mange være et nyttig redskap for bevisst forståelse og vekst. Astrologi er ikke bare en konkret og logisk metode for forståelse av fenomener, men også i høy grad en intuitiv basert metode hvor man arbeider med symboler og tolkninger av disse på mange plan. Denne boken er skrevet for at leserne på en enkel og lettfattelig måte skal kunne sette seg inn i grunnprinsippene for en horoskoptolkning. Dessuten skal den gi en innføring og forståelse for astrologiske begreper. Forfatterene er ikke astrologer men har horoskoptolkning som hobby og bruker det som verktøy i forskjellige sammenhenger.

Else Egeland
er utdannet sykepleier, og har arbeidet i ti år med healing og kursvirksomhet. Hun arbeider også med regresjonsterapi, krystaller og rebirthing.

Erik B. Andersen
er markedsfører og arbeider med reklame. Astrologien bruker han for å utvide målgruppebegrepet og som leketøy.

Begge har interessert seg for, og studert astrologi ved selvstudier i en årrekke.

Boken berører også endel tilstøtende emner. Dette er kun ment som en smakebit. Kanskje noen av leserene får lyst til å fortsette studiene på egen hånd?

Astrologien og de andre emnene vi er innom, tilhører og er endel av den såkaIlte hemmelig eller skjulte lære, som bl.a er omtalt i "De tolv helliges evangelium, et av de eldste og mest komplette av de tidligere kristne skrifter. Her kan du blant annet lese: "Fra tidenes begynnelse er den evige tanke, tanken er ordet, og ordet er handling. Loven er hos Gud og loven går utfra Gud. Ved loven er allting skapt, og uten den er intet skapt" All kunnskap er derfor også skapt utfra denne lov. Her kan du lese litt mer om det som står skrevet i dette evangeliet: Kap. 6.11 "Da Jesus hadde avsluttet sitt studie av loven, reiste han tilbake til Egypt, for å studere egypternes visdom, slik Moses hadde gjort.
På turer ut i ørkenen mediterte han, fastet og ba om oppnåelse av den helliges kraft, ved hvilket han utførte mange undere". Kap.7.1
2
"I syv år talte han med Gud ansikt til ansikt, og lærte fuglenes og dyrenes språk å kjenne, og lærte å kjenne trærenes kraft og edelstenenes hemmeligheter; og han lærte solen og månens og stjernenes hemmeligheter å kjenne, og skriftenes kraft og kvadratets og sirkelens hemmeligheter lærte han å kjenne.

Deretter vendte han tilbake til Nazaret og besøkte sine foreldre, og han underviste der og i Jerusalem som en anerkjent rabbiner, også i tempelet, ingen hindret ham". Boken er en kort innføring i en del av disse emner.

 Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.