Mer om det astrologiske hussystem:

Tolkning av de forskjellige hus
Hvordan de astrologiske hus kan benyttes i horoskoptolkning. Basert på urhoroskopet

Mer om det astrologiske hus systemet
Her kan du lære mer om hussystemetr

Kroppsdeler som beherskes av de astrologiske hus
Menneskekroppen med tilhørende stjernetegn

De fire kvadranter
MC - IC - AC - DC utgjør storkorset

Aktivitets områder
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

Jomfrufødselen og hussystemet
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

3