Mer om det astrologiske hussystem:

Mer om det astrologiske hus systemet
Her kan du lære mer om hussystemetr

Kroppsdeler som beherskes av de astrologiske hus
Menneskekroppen med tilhørende stjernetegn

De fire kvadranter
MC - IC - AC - DC utgjør storkorset

Aktivitets områder
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

Tolkning av de forskjellige hus
Hvordan de astrologiske hus kan benyttes i horoskoptolkning. Basert på urhoroskopet

Jomfrufødselen og hussystemet
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

 Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side

Hussystemet i Astrologien


De 12 astrologiske hus

Zodiakens tolv tegn viser til enhver tid planetenes posisjon langs den ekliptiske bane. Disse planetposisjonene endrer seg lite i løpet av en dag, men jordens rotasjon bringer inn et nytt oppstigende tegn (ascendant) ca. annenhver time. Husk at zodiaken er fiksert i rommet. Den ser imidlertid ut til å være i bevegelse over himmelen på grunn av jordens daglige rotasjon.

Husene representerer
de forskjellige områder av livet hvorigjennom planetenergiene uttrykker seg.
For eksempel vil din karakter og personlighet, som gis av planetene i de forskjellige tegnene, dirigeres inn i private eller offentlige områder avhengig av om de er plassert i nordlige hemisfære (halvkule) eller sørlige hemisfære.

Om planetene står i de øst lige husene vil du være mer selvstendig, mens du vil være mer avhengig av andre mennesker om de står i de vestlige husene. Hvert hus representerer et område av interesser og aktiviteter på samme måte som hvert tegn representerer et område av trekk og tilnærmingsmåter til å møte disse aktiviteter.

Det eksisterer forskjellige hussytemer innen astrologien. De forskjellige hus har også forskjellige aktivitetsområder. Datahoroskopet som er omtalt på mine hjemmesider kan utføres med følgende hussystemer:
Equal, Koch, Placidus, Campanus, Regiomantanus, Morinus og etter M - metoden. Placidus og Koch er de mest brukte på våre breddegrader. Equal anbefales nord for Ålesund

Relaterte emner:

Stjerner i Sikte
Lær mer om astrolog i

Astrologi og musikk
Om de 7 grunntoner og de 5 halvtoner

Numerologi
utgangspunktet for den objektive verden?

Johfras Slide Show
Johfras tolkning av stjernetegnene

Meditasjon
Lær deg å meditere - Mantraovesikt

Det mystiske biblioteket
Mystikk, okkutisme, jomfrufødsler mm

Kjærlighetshoroskop
Hvem passer du sammen med?

Horoskopene du kan bestille
Oversikten finner du her

 Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.