Mer om det astrologiske hussystem:

Mer om det astrologiske hus systemet
Her kan du lære mer om hussystemetr

Kroppsdeler som beherskes av de astrologiske hus
Menneskekroppen med tilhørende stjernetegn

De fire kvadranter
MC - IC - AC - DC utgjør storkorset

Tolkning av de forskjellige hus
Hvordan de astrologiske hus kan benyttes i horoskoptolkning. Basert på urhoroskopet

Jomfrufødselen og hussystemet
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

Relaterte emner:

En himmel full av stjerner
Lær mer om astrologi

Ascendanten i horoskopet ditt
Hvordan brukes ascendanten i horoskoptolkning

Planetene i horoskopet
En inføring i hvordan planetene brukes i horoskoptolkning.

Det Mystiske biblioteket
Masse spennende om astrologi og relatere emner

Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side
Aktiviteter som opptar deg

Intensiteten av en planets virkning i et hus er avhengig av hvilket stjernetegn i zodiaken som faller inn i huset i ditt horoskop. Hvis for eksempel kardinaltegn befinner seg i angulære (kardinale) hus, vil de styrke dem. Hvordan planetene kommer inn i de forskjellige husgrupperingene (kvadrater) forteller hvilke aktiviteter som opptar deg. Hvis de fleste av dine planeter faller inn i en av følgende kvadrater blir dette tolkningen:Østlige
(fra første til tiende husspiss). Aktiviteter gjennom eget initiativ. Utforskende, tenkende.Ascendant
(AS) 1 husspissNordlige
(fra fjerde til første husspiss). En fokusering på personlig anliggender. Innadvendt, intuitiv.


Horoskopet deles i
4 kvadranter, bestent av de 2 aksene.


MediumCoeli
(MC) senit, 10 husspissImum Coeli
(IC) nadir, 4 husspisSørlige
(fra tiende til syvende husspiss). En fokusering på ytre eller offentlige aktiviteter. Utadvendt, sansene.Descendant
(DC) 7 husspissVestlige
(fra syvende til fjerde husspiss). Avhengighet av andres energier. Lærer av andre. Følende.

En annen nyttig gruppering av husene korresponderer med de 4 elementene. Husene grupperes i:

Individuelle Ildhusene. Livsidentitet. Første, femte, niende. Aktiviteter fokusert på å nå livsmål og ønsker.

Temporale Jord-husene. Materiell rikdom Andre, sjette, tiende. Aktiviteter fokusert på å møte fysiske og materielle behov.

Relative Luft-husene. Relasjoner Tredje, syvende, ellevte. Aktiviteter fokusert på sosial kontakt og tankeutveksling

Terminale Vannhusene. Emosjoner Fjerde, åttende, tolvte. Aktiviteter fokusert på å oppnå emosjonell ro.

Den siste av de viktige grupperinger korresponderer med tegnenes kvaliteter, med de ledende, faste og bevegelige tegnene i zodiaken. Betydningen av en samling av planter i en gruppe av disse husene er som følger:

Angulære Kardinalhusene. Startende. Første, fjerde, syvende, tiende. Aktiviteter er selvmotiverende og for øyeblikkelig virkning.

Suksederende Faste hus. Kontrollerende Andre, femte, åttende, ellevte. Aktiviteter rettet mot å styre og kontrollere.

Kadente Bevegelig hus. Foranderlige Tredje, sjette, niende, tolvte. Ferdigheter oppnås for å forbedre relasjoner.

Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.