Mer om det astrologiske hussystem:

Mer om det astrologiske hus systemet
Her kan du lære mer om hussystemetr

De fire kvadranter
MC - IC - AC - DC utgjør storkorset

Aktivitets områder
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

Tolkning av de forskjellige hus
Hvordan de astrologiske hus kan benyttes i horoskoptolkning. Basert på urhoroskopet

Jomfrufødselen og hussystemet
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

Det Mystiske biblioteket
Masse spennende om astrologi og relatere emner

Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side
Kroppsdeler som beherskes av de forskjellige tegnene eller husene

Illustrasjonen viser en gamle tegninge av menneskekroppen med tilhørende stjernetegn. Dette er gammelt undervisningsmateriell og viser deg hvilke kroppsdeler som beherskes av de forskjellige tegnene eller husene.


Første hus
(
værhuset )
Personlighet, viljekraft, aktivitet, utseende, det ytre, hva du siver av deg selv til andre

Tredje hus ( tvillinghuset )
Kommunikasjon, kortere reiser, praktisk intellekt, søsken, omgivelser og nabolag.

Femte hus ( løvehuset )
Fornøyelser, personlige interesser, kreativitet, barn, å ta sjanser.

Syvende hus ( vekthuset )
Ektefelle, partnerskap, sosialt miljø, forhold, kontakter.

Niende hus ( skyttehuset )
Filosofi, abstrakt tanke, religion, forståelse og visdom, høyere utdannelse.

Ellevte hus ( vannmannhuset )
Venner, fellesskap, sosial innstilling, håp, ønsker og mål.

Andre hus ( tyrehuset )
Økonomi, eiendom, egne ressurser og evner, produktivitet.

Fjerde hus (krepsehuset )
Hjemmet, hvor du kommer fra, dine røtter, foreldre, indre emosjonell trygghet og selvbilde.

Sjette hus ( jomfruhuset )
Helse, arbeid, tjeneste, hva du skaper og gir til samfunnet.

Åttende hus (skorpionhuset )
Døden (personlig eller symbolsk), forandring, regenerasjon, felles energier og ressurser
.

Tiende hus ( steinbukkhuset )
Karriere, oppnåelige mål, sosial status, prestisje, selv-disiplin, autoriteter.

Tolvte hus ( fiskehuset )
Hemmeligheter, indre sjelelige behov, tro, begrensninger, karma.

 Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.