Kronprinsparets
Partnerhoroskop (enhet)

Mette Marits horoskop

Kronprins Håkons horoskop

Horoskopbestilling

Du & Planetene

Meditasjon

Medisinsk astrologi

Astrologi og fødselssteiner

Stjerner i Sikte

Ascendanten

Partnerhoroskopet

Ditt hjerte banker for

Atrologi og håndanalyse

Elementene

Det Mystiske biblioteket

Godt å vite om jomfrufødsler

Erkeengler

Link Up

 Livshoroskop for Kjell Magne Bondevik født 03.09.1947

Fødselstidspunkt som er benyttet er ikke eksakt. Ascendant, MC, IC, og deler av skjebne, Vertex og østpunkt er derfor ikke nøyaktig. Hus, Måne, Merkur og relaterte aspekter må også betraktes med en viss unøyaktighet. Horoskopet her slik det kom ut fra datamaskinen.

Dette er en Tropisk Zodiak. Husmetode er Placidus.

Ditt horoskops Ascendant

Ascendant er i Krepsen, 22.1 grader, normal bevegelse.

Ascendanten er ditt horoskops fødsels hersker. Den forteller deg blant annet hvordan andre oppfatter deg. Du har en sympatisk natur, og fanger veldig fort opp forandring i sinnsstemninger fra mennesker rundt deg. Du er oversensitiv for kritikk.

Du er en lidenskapelig elsker. Til tider kan du også være nokså sjalu. Typisk for folk med krepsascendant er forsiktighet, nesten engstelig sky i forhold til omverden. Ovenfor den ytre verden er du meget følsom, men du ønsker å gi hele verden en skapende plass i ditt eget liv. Du er også svært avhengig av sjelelivets stemninger og virker derfor ofte veldig lunefull. Men når det teller, og i det avgjørende øyeblikk, reagerer du med overraskende mot for å finne beskyttelse i eller mot omverdenen. Som regel lytter du mer enn du snakker. Omverdenen oppleves og oppfølges. Folk med krepseasendant liker også å samle ting. De har imidlertid ikke alltid orden på det de samler, men de skulle ønske de hadde det.

Aspekter

Ascendant er i trigon i forhold til Jupiter med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Aspektet indikerer et lykkelig ekteskap og gode partnerforhold. du utstråler goodwill - og tiltrekker deg goodwill fra andre. Aspektet bringer frem det beste i dag.

 

Ditt horoskops Sol

Sol er i Jomfruen, 9.37 grader, normal bevegelse.

 

Solen viser hvor du har utstrålingskraften din. Den forteller også om ditt innerste jeg, selve livskjernen. Du er fornuftig og samvittighetsfull, praktisk og real, og går ikke av veien for å gjøre andre en tjeneste. Samtidig er du en pedant når det gjelder detaljer. Kommer du ut for en krise, møter du denne med handlekraft. Plikten oppfatter du som livseleksir og kritikk er livets salt, spesielt når du skal vurdere andres ytelser. Pass deg, ikke vær altfor kresen og spissfindig når det gjelder andres feil.

Folk med denne solplasseringen har som regel forsikringer for de mest uforutsette hendelser. Jobben oppfattes ofte som tidsfordriv. Du foretrekker vitenskapelig faglitteratur om konkrete emner fremfor psykologiske avhandlinger. Du er alltid villig til å hjelpe andre. Virkeligheten er livet, å mestre det er Jomfruens første bud.

 

Sol er i det Fjerde hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Ditt liv vil sannsynligvis være preget av kamp for å tilegne deg et hjem du kan være stolt av.

Du foretrekker å eie fremfor å leie og jo eldre du blir, jo lettere vil du greie dette. Spesielt når du slår deg til ro og nyter tryggheten familien din og omgivelsene gir deg.

Nøkkelordene for denne husplasseringen er:

Sentrerthet om hjemstedet. Tradisjonsinteresse. Erfaring med alderen. Sterke bånd til foreldre. Interesse for hjemmet.

Aspekter

Sol er i konjunksjon i forhold til Merkur med en Orb på 4 grader.

Du er et klartenkende menneske. Du liker å ta ibruk evnene dine og har talenter som gjør at du kan bruke intellektet innen vitenskap og andre konstruktive områder.

 

Sol er i konjunksjon i forhold til Venus med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Du er optimistisk og du simpelthen elsker livet. Din myke måte å nærme deg andre på, gjør at folk trives i ditt selskap og fører ofte til at du får gode venner. Du gjør folk lykkelig.

Sol er i sekstil i forhold til Mars med en Orb på 3 grader.

I tillegg til å være et hardtarbeidende menneske har du evnen til å motivere deg selv og å motivere andre. Du er en "selvstarter". Du er modig, til tider alt for modig. Du er fintfølende og har medfødte lederegenskaper.

 

Ditt horoskops Måne

Måne er i Væren, 5.48 grader, normal bevegelse.

Månen symboliserer det sjelelige ubevisste, selve grunnfølelsen din. Den forteller blant annet om reaksjonsmønsteret ditt og hjem og familie. Pass på temperamentet ditt, du har lett for å overreagere følelsesmessig. Du resonnerer hurtig og liker å argumentere mot alle som prøver å fortelle deg hva du skal gjøre. Du bør tenke mer gjennom tingene før du handler. Som regel tar du ting altfor personlig og høytidelig. Heldigvis glemmer du raskt dine sinte utbrudd. Av natur er du kamplysten.

 

Måne er i det Ellevte hus, på hus-spiss og derfor av større betydning.

Du har en meget sterk ubevisst sosialfølelse. Derfor bruker du blant annet mye tid på å bygge opp en stor vennekrets og kunnskap. Meningen er at vennene dine skal hjelpe deg og ta del i dine langtrekkende planer om forbedringer for hele menneskeheten. Når du har fullført planen, legger du forholdene til rette for at den samme forbedringen skal kunne skje i hele universet.

Partneren din finner du sannsynligvis blant gode venner.

Stikkord:

Indre fellesskapbinding. Vennskapsbinding.

Aspekter

Måne er i opposisjon i forhold til Neptun med en Orb på 3 grader.

Til tider lever du i din egen fantasiverden. Dette fører til at du ofte ikke kan se hva som er sant og hva som er fantasi. Konsentrer deg mer om deg selv.

 

Ditt horoskops Merkur

Merkur er i Jomfruen, 14.11 grader, normal bevegelse.

Merkur påvirker intellektet og hvordan du uttrykker deg skriftlig og muntlig. Du liker rene ord for pengene. Dine tanker er presise og når du uttaler deg går du rett på sak. Du ser det som en nødvendighet å samle kunnskap slik at du kan perfeksjonere deg. Du har en medfødt serviceinnstilling. Du er alltid forberedt på dårlige tider, men husk at du skaper din egen fremtid. Du liker ikke at folk skylder deg penger eller tjenester. Nøyaktig gjennomtenking, kranglevoren og bitende kritikk, som stammer fra misunnelse, er også en del av deg. Stikkordet er planleggende tenking.

Merkur er i det Fjerde hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Hjemmet ditt fungerer som en base for forretninger. Som et forretningskontor. Du er en velutdannet person og bruker som regel bøker eller referanser i jobben din. Utdannelsen din er omfattende selv om du kan være selvlært - og ha studert alt på egenhånd.

Du tiltrekkes av fast eiendom og miljøaktiviteter. Du liker å snakke om hjemmet ditt.

Stikkord:

Ungdommelig bevegelighet. Erfaring. Historisk interessert. Foreldrekontakt.

Aspekter

Merkur er i konjunksjon i forhold til Venus med en Orb på 4 grader.

Du er et menneske som virkelig vet å ordlegge deg. Du ordlegger deg på en behagelig måte. Du er også en person som kan uttrykke deg i skriftlig form.

Disse evnene vil kunne hjelpe deg til at du kan skrive eller snakke deg til

suksess. Spesielt når det gjelder økonomiske anliggender.

Merkur er i sekstil i forhold til Mars med en Orb på 1 grader.

Når du uttaler deg om noe kan du lett virke for hard og sint. Du er påståelig. Til tross for dette blir du selv fornærmet hvis andre kommer med en bemerkning du ikke liker. Du finner også veldig lett feil ved andre og deres måte å takle ting på.

Du vil helst at alt skal foregå på din måte. Bry deg mer om hvordan du selv skal

gjøre jobben enn å legge deg opp i hvordan andre gjør det. Husk at du ikke kan klone deg selv.

 

Merkur er i sekstil i forhold til Jupiter med en Orb på 6 grader.

Du foretrekker utfordringer av intellektuell karakter. Sannsynligvis har du

valgt en jobb der du kan bruke hodet. Du foretrekker også en jobb hvor du kan reise mye.

Ditt horoskops Venus

Venus er i Jomfruen, 9.28 grader, normal bevegelse.

Venus forteller om hvordan du mottar følelser og kjærlighet. Venus er også planeten som forfører og lokker. Venus er selve kjærlighetskraften. Din Venus er plassert i Jomfruen. Dette står for gjennomtenkt følsomhet. Du oppfatter det som din oppgave å beskytte familien. Du setter moral og anstendighet høyt, men på en annen side trekker du det også ofte i tvil på grunn av alle fordommene dine. Når det gjelder å hengi seg til andre mennesker er du nøktern. Hvis du først hengir deg er det som regel på en beregnende måte. Dersom du blir skuffet avreagerer du ved intenst arbeid. Når du har funnet en partner, nærmer du deg denne med en kjølig, analytisk nysgjerrighet. Grunnet din manglende spontanitet og dine tendenser til å gi uttrykk for hvordan du ønsker folk skal oppføre seg, viser du mange fra deg.

 

Venus er i det Fjerde hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du har sterke følelsesbindinger til hus, hjem, foreldre og hjemsted. Din kontakt med andre foregår som regel på din egen hjemmebane. Du er stolt over interiørløsningene og dekorasjonene dine. Dette bruker du mye penger på. Eiendom gir deg først velstand når du er kommet opp i årene.

Stikkord:

Tradisjonssans og omsorg for eldre.

Aspekter

Venus er i sekstil i forhold til Mars med en Orb på 3 grader.

Du kommer lett overens med de fleste mennesker. Du vet hvordan du skal oppføre deg i de fleste situasjoner. Din enkle hengivenhet settes stor pris på av andre. Sørg for at den er ekte.

Ditt horoskops Mars

Mars er i Krepsen, 12.56 grader, normal bevegelse.

Planeten Mars viser selve drivkraften og kampviljen. Mars forteller deg om hvor handlekraftig du er og om kjønnsdriften din. I Krepsen får Mars en emosjonell handlekraft. Du har en sterk, ofte ubevisst formende energi og handlekraft. Du har også en sterk beskyttertrang og har evnen til å leve deg inn i andres problemområder. Ditt forhold til dine foreldre er sterkt. Du har lett for å la deg forføre. Til tider kan du være for flittig, andre ganger lar det skure og gå. Din følelsesmessige avhengighet av andre gjør deg til tider humørsyk. Du liker ikke tvang, men likevel søker du trygghet i autoritære omgivelser og av sterke personligheter. Du beskytter din familie og dine venner. Du er seksuelt meget raffinert.

Mars er i det Tolvte hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du ønsker å utføre ting i det skjulte - kanskje er dette fordi du ønsker å unngå konfrontasjoner med andre.

Du foretrekker å gjøre deg usynlig i kontorlandskapet i en større organisasjon. Også i seksuelle forhold foretrekker du å være den anonyme.

Et godt råd: Ikke behold sinne inne i deg, få det ut og gi beskjed om hva du mener.

Stikkord:

Ubevisst aggressivitet. Hemmelighetsintriger. Fare for å skade deg selv.

Aspekter

Mars er i kvadratur i forhold til Neptun med en Orb på 3 grader.

Til tider føler du deg meget liten. Denne følelsen skyldes ofte at du frykter noe urealistisk og tenker meget på dette. Dette kan gjøre deg forvirret, men husk at alt sammen bare er noe som er skapt av din egen fantasi. Gjør Benjamin Franklins ord til dine: "Du har ingenting å frykte, utenom frykten selv."

Ditt horoskops Jupiter

Jupiter er i Skorpionen, 21.6 grader, normal bevegelse.

Jupiter viser din evne til utfoldelse og misjon. Den forteller deg også om din rettferdighetssans og om hvor du søker lykken, ekspansjon og integritet. Du har et sterkt behov for å ha kontroll over omgivelsene, og menneskene du møter i ditt liv. Du tror at livet blir bedre dersom du tenker i store baner, og handler gjerne ut fra samme tankegang. Du er skarpsindig og til tider kan du være nokså kompromissløs. Din trang etter å ha kontroll over mennesker har kanskje noe med at du involverer deg finansielt. Du har en spesiell lidenskap for å eie ting og for fysiske fornøyelser. Du har en kamplysten, lidenskapelig utfoldelseskraft og ønsker å skape noe som er utenom det vanlige. Du ønsker å sette spor etter deg i dette korte livet på jorden. Når du blir engasjert, setter du alt inn på å vinne.

 

Jupiter er i det Femte hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Dine energier bruke du ofte til å glede og til å lære fra deg ting. Spesielt når det gjelder barn.

Din romantiske tankegang inkluderer som regel en som har penger. Du liker å leke deg på børsen - eller med andre former for gambling.

Stikkord:

Sympati for barn. Kultisme. Stor nytelsesevne. Kunstutfoldelse, skuespillertalent.

Aspekter

Jupiter er i kvadratur i forhold til Saturn med en Orb på 5 grader.

Aspektet indikerer at du er et menneske som alltid har hatt mange byrder å bære på. Sannsynligvis må du arbeide hardt for alt du får.

 

Jupiter er i kvadratur i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 2 grader.

Du bør arbeide for å bli mer praktisk. For tiden overvurderer du deg selv og den energien du får fra jupiter og lykkepunktet.

Ditt horoskops Saturn

Saturn er i Løven, 15.55 grader, normal bevegelse.

Mange kaller Saturn skjebneplaneten. Ditt horoskops Saturn forteller om erfaringer, tradisjon, tålmodighet og konsentrasjon. Saturns posisjon viser også hvordan du kompenserer usikkerhet. Du er den fødte leder, og kan påta deg ledelse på nær sagt alle områder. Du trenger å lære å nyte livet og verdien av en god latter. Du nærmest tvinger deg selv for å komme deg fremover, og for at ikke noen skal tro at du er middelmådig. Du streber alltid for å nå en topposisjon og din suksess vil være synlig for alle. Du påtar deg ansvar og kan til tider være meget streng og autoritær. Du forstår herskersystemet ned i minste detalj. Til tider preges du av arroganse og falsk stolthet, og da flykter du nok en gang bevisst inn i ensomheten og skallet ditt.

Saturn er i det Tredje hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Uansett hva du skal gjøre overveier du det sterkt og på en disiplinert måte. Du tenker igjennom alt det du sier - noe som gjør at folk synes du blir litt treg. Metodisk og analytisk arbeid med høy vanskelighetsgrad trives du med.

Stikkord:

Kontakt og kommunikasjonsvanskeligheter. Alvorlig omgang med naboer. Disiplin.

Aspekter

Saturn er i sekstil i forhold til Neptun med en Orb på 6 grader.

Ingenting unnslipper dine argusøyne. Du arbeider best med å planlegge de helt store operasjoner, men holder deg bak sceneteppet og trekker i snorene.

 

Saturn er i konjunksjon i forhold til Pluto med en Orb på 2 grader.

Det kan virke som du er engasjert i en endeløs kamp for å kvitte deg med gamle vaner. Du ønsker å få kontroll over livet ditt.

 

Saturn er i opposisjon i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 2 grader.

Tar du ibruk området som ligger mellom lykkepunktet og Saturn, vil du ha lettere for å lykkes. Men aspektet tilsier at dette kan bli vanskelig. Det er i alle fall en ting du må arbeide med. Avhengig av Saturns plassering og aspektene til denne, vil dette fortelle hvordan du må arbeide for å frigi energiene. Aspektet indikerer at det skal mye hardt arbeid, selvdisiplin og tilegning av kunnskap til, for at du skal lykkes.

 

Ditt horoskops Uranus

Uranus er i Tvillingene, 25.47 grader, normal bevegelse.

 

Uranus er et høyere trinn av Merkur. Uranus forteller om intuisjonen din og hvor du setter deg utover tradisjon og erfaring. Uranus står også for originalitet, reformer og teknikk. Uranus er fornyelseskraften. Mange med denne Uranusplasseringen arbeider med propaganda for politiske partier, reformer og mediepolitikk. De arbeider for at folk skal få en ny forståelse. Ideene dine er originale, men tankene dine er ofte ukonsentrert. Du har lett for å vakle. Hva er rett, hva er galt?. Du er kvikk, og kommer ofte frem med nye spennende måter å få ting gjort på. Likevel gjør din rastløshet at du ikke holder ut lenge nok til å gjennomføre en ting. Du er intuitiv.

 

Uranus er i det Tolvte hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Du spiller med lukkete kort for å beskytte deg selv finansielt - og for å slippe å vise hvem du egentlig er.

Det siste skjuler du også delvis for deg selv. Din glede ved å forsøke å bevare følelser og lage hemmeligheter kan lett føre deg inn i forhold som avslører deg - og som kan gi deg et dårlig rykte.

Stikkord:

Okkult bedrag. Det å forføre. Aner det kommende. Trosgrublerier.

 Aspekter

Uranus er i kvadratur i forhold til Vertex med en Orb på 4 grader.

 Ditt horoskops Neptun

Neptun er i Vekten, 9.25 grader, normal bevegelse.

 

Neptun symboliserer det dyriske urinstinkt. Det skapende, den søkende fantasi, det mystiske, illusjonene og selvbedraget. Neptun er selve inspirasjonskraften. Som menneske er du medlidende, fredselskende, men til tider meget upraktisk. Det at du hele tiden forlanger at tingene skal gjøres på din måte skaper ofte problemer for andre. Du har et stort fellesskapsinstinkt, og ytre tiltrekning settes meget høyt. Du kommer raskt ut av balanse og ønsker at ting skulle vært ugjort. Du ser klart hvilke problemer verden står foran når det gjelder å forandre den sosialt og moralsk. Det er ikke alltid du vet om du ønsker å videre tilpasse det gamle; du er like gjerne åpen for nye impulser.

Neptun er i det Femte hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du elsker det luksuriøse og har sans for dramatikk. Dine romantiske forhold blir lett eventyr der begge parter forfører hverandre.

Får du barn må du forvente at disse blir spesielt sensitiv.

Stikkord:

Erotikk. Animalsk drift. Forførerisk opptreden. Instinktiv lyst.

Aspekter

Neptun er i sekstil i forhold til Pluto med en Orb på 4 grader.

Generasjonen din består av mange mystiske, okkulte individualister. Mange av dere er synsk.

 

Ditt horoskops Pluto

Pluto er i Løven, 13.49 grader, normal bevegelse.

Stikkordet for Pluto er maktkraft. Pluto er et høyere trinn av Mars, og forteller blant annet om din evne til å være en del av massen, eller heve deg over den. Husposisjonen viser deg hvilke områder du må takle alene. I Løven står Pluto for maktfull og voldelig streben og herredømme over massene, persondyrkelse, tyranni og autoritetsdyrkelse. Du er født i en periode der man søkte makt, og videreutviklet denne. Mange som er født i denne generasjonen har en høy grad av selvtillit og et stort forretningstalent. Generasjonen din fokuserer på kampen om makt og verdenslederskap. Spesielt på de innviklede problemområdene som oppstår grunnet utviklingen av kjernekraften.

 

Pluto er i det Tredje hus, på hus-spiss og derfor av større betydning.

Du har et søkende sinn og leter etter røttene i alt som angår viktige saker i livet. Du har en sterk tro på deg selv og det du gjør. Ideene dine er originale. Du deler gladelig med andre. Du kan lett få kommunikasjonsproblemer med søsken.

 

Aspekter

Pluto er i opposisjon i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 4 grader.

Aspektet viser deg hvilke fordeler lykkepunktet kan gi deg. Det viser deg samtidig hvilke områder fordelene ligger i.

 

Ditt horoskops Nordpunkt

Nordpunkt er i Tyren, 27.10 grader, normal bevegelse.

 

Et annet ord for nordpunkt, er nordlig måneknute eller node. Dette forteller deg om positive forbindelser, for eksempel partneren din. Den forteller også om din virkning på omverden. Du må arbeide hardt for å slippe fri fra et dypt følelsesmessig sinne som du har i deg. Dette begrenser din utvikling. Skal du greie det, krever det hardt arbeid og utholdenhet.

 

Nordpunkt er i det Ellevte hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Denne husplasseringen indikerer at du vil tiltrekke deg mange venner, og at du vil kunne oppnå personlige og yrkesmessige fordeler ved å melde deg inn i en organisasjon som ivaretar dine interesser.

Partneren din blir sannsynligvis din beste venn.

Aspekter

Nordpunkt er i kvadratur i forhold til Målpunkt (MC) med en Orb på 4 grader.

Nordpunkt er i kvadratur i forhold til Utgangspunkt (IC) med en Orb på 4 grader.

Nordpunkt er i sekstil i forhold til Vertex med en Orb på 2 grader.

Ditt horoskops Sørpunkt

Sørpunkt er i Skorpionen, 27.10 grader, normal bevegelse.

Sørpunktet kan også kalles sørlig måneknute eller node. Her kan du få opplysninger om blant annet hindringer, arbeidsgrupper, tidligere inkarnasjoner og forskjellige årsaksforhold. Har du problemer med kjærlighetslivet, kan dette skyldes at du kun får fullt utbytte av seksuell kjærlighet ved å tilfredsstille din selvsentrerte lidenskap.

Sørpunkt er i det Femte hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Du bør arbeide for å moderere ditt sterke ego - og dine litt spesielle holdninger. Først da vil du kunne bringe inn ekte kjærlighet og romantikk på en måte som gir deg et lykkeligere liv.

Du bør lære å elske og å sette pris på andre på en uselvisk måte.

Aspekter

Sørpunkt er i kvadratur i forhold til Målpunkt (MC) med en Orb på 4 grader.

Sørpunkt er i kvadratur i forhold til Utgangspunkt (IC) med en Orb på 4 grader.

Sørpunkt er i trigon i forhold til Vertex med en Orb på 2 grader.

Ditt horoskops Målpunkt (MC)

Målpunkt (MC) er i spissen mellom Fiskene og Vannmannen, 1.22 grader, normal bevegelse.

Fiskene:

Enten har du overdrevne ambisjoner i yrkeslivet eller så har du ikke yrkesmessige ambisjoner i det hele tatt. Du mangler den nødvendige stahet som trengs for å nå et mål eller så blir du avsporet underveis mot målet. Vær spesielt oppmerksom på hva du gjør; stjernenes posisjon sier at du har lett for å ty til uærlige metoder og at disse er dømt til å bli avslørt.

Vannmannen:

Dine interesser og kvalifikasjoner er vanskelig å tilpasse ordinære yrkeskarrierer. Du bør finne et yrke der du kan leve ut dine fantasier og spesielle evner. Andre ser på deg som meget intellektuell og du gjør et spesielt godt arbeid i samarbeid med andre.

 Ditt horoskops Utgangspunkt (IC)

Utgangspunkt (IC) er i spissen mellom Jomfruen og Løven, 1.22 grader, normal bevegelse.

Jomfruen:

Ditt privatliv er preget av orden. Du ordner med familiens affærer på en profesjonell og ryddig måte. Hjemmet reflekterer din ordenssans og trang til renslighet. Privatlivet mangler varme og latter, men hengivenheten skinner likevel gjennom.

Løven:

Du er stolt av din familiebakgrunn og hjemstedet. Kjærlighet, lojalitet, varme og generøsitet er for deg nøkkelen til et lykkelig privatliv. Du er en stor familiens morsomme bidragsyter.

 Ditt horoskops Lykkepunkt

Lykkepunkt er i Vannmannen, 18.12 grader, normal bevegelse.

 

Lykkepunktet er ditt horoskops harmonipunkt. Det stedet du har størst muligheter for å ta ibruk dine skjulte resurser. Et av de mest spennende og mystiske områder innenfor astrologien. Du liker ikke det etablerte samfunns grenser og lover. Du ønsker å komme deg fri fra de bånd som binder deg. Du ønsker å sette deg ut over grenser. Du er nysgjerrig på det meste. Spesielt når det gjelder mennesket, verden og universet. Du ønsker å forstå.

Med lykkepunktet i Vannmannen vil du alltid kjempe for å oppnå følelsen av uendelighet. Du liker ikke å dømme andre. Du vet at alt kan plukkes fra hverandre og studeres i minste detalj, og at ingen av bitene er dårligere enn en annen. Men at det allikevel er helheten som er den viktige. Av natur er du ærlig og fri for fordommer. Din upartiskhet gjør at du ikke involverer deg i andres personlige konflikter om moralske prinsipper.

Du liker ikke å følge en vei som andre peker ut for deg. Hvor du går, vil alltid være bestemt av hvilken ide du har, og ideene dine er som regel både originale og nye. Du er oppfinnsom, og har et litt originalt livssyn. Du trives i ditt eget selskap, og når du kan trekke deg tilbake fra konformiteten i samfunnet. Du er et menneske som handler på impuls, og du forsøker å leve livet ditt uten å ha noe bestemt plan. Ettersom du mangler både plan og mønster i livet ditt utvikler du en spesiell og usedvanlig sans for selve livet og det å leve.

Ditt bevissthetspunkt er i Løven. Dette gjør deg istand til å se og oppdage hvordan folk forgjeves forsøker å få makt og herredømme over andre. Og hvordan andre kjemper for å opprettholde lover og prinsipper, og får selvrespekt gjennom disse. Ditt bevissthetspunkt i Løven, setter pris på kjærlighet og sannhet til de høyere prinsipper. For deg blir dette en veiledning som gjør at du forsøker å unngå makt.

Et menneske med lykkepunkt i Vannmannen er meget vanskelig å sjokkere. Det er fordi du har en bevissthet som inkluderer at alt kan hende. Men du lever på en måte i fremtiden. Du ønsker å utforske og oppdage alt det menneskeheten betrakter som umulig. Også holdningene dine er meget ukonvensjonelle.

Ettersom Løvens energi er basert på oppfyllelse gjennom makt og herredømme, og Vannmannens energi er basert på å unngå at egoet blir lokket i en felle, vil du alltid oppnå den største glede hvis du ikke er redd eller skammer deg over din fordomsfrihet og dine spesielle holdninger. På en pussig måte er det Løvens kraft som gjør deg istand til å bekjempe ønske om makt. Dine visjoner rettes ikke bare mot verden rundt deg, men også mot verden inne i deg. Både ønskene dine og tankene dine er unike. Til tider profetiske.

 

Lykkepunkt er i det Niende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Interesseområdene vil her være: Religion, forretninger med utlandet, forlagsvirksomhet, høyere utdannelse, juss, skoler og universiteter, lange reiser, underrettslige avgjørelser.

Ditt horoskops hus-spisser

Hus-spiss #01: 22CAN01 Hus-spiss #02: 01LEO02

Hus-spiss #03: 13LEO00 Hus-spiss #04: 01VIR22

Hus-spiss #05: 05LIB08 Hus-spiss #06: 09SAG07

Hus-spiss #07: 22CAP01 Hus-spiss #08: 01AQU02

Hus-spiss #09: 13AQU00 Hus-spiss #10: 01PIS22

Hus-spiss #11: 05ARI08 Hus-spiss #12: 09GEM07

 

Ditt horoskops hus-spisser og tilhørende stjernetegn

 Din Første hus-spiss er 22 grader Krepsen.

Du er sensitiv og mottakelig, og bruker enorm energi på å granske tankene dine og hva disse egentlig betyr. Du har et sterkt og moderlig instinkt. Det du står for skal være gjennomtenkt og trygt. Du har lett for å forandre deg selv og dine meninger. Du er kjærlig og enormt emosjonell. Følelsene styrer deg. Det er lett å smigre deg.

 Din Andre hus-spiss er 1 grader på spissen mellom Løven og Krepsen.

Løven:

Du er stolt når du har penger og forsøker å bruke dem med teft, men allikevel bruker du ofte penger uten tanke på morgendagen.

 

Krepsen:

Du har et sterkt behov for å beskytte dine finansielle interesser og sørge for fremtiden. Du tror at trygghet er en stor bankkonto som du kan bruke i krisesituasjoner. Det du ikke har i banken bruker du omgående.

 

Din Tredje hus-spiss er 13 grader Løven.

Du er ytterst kreativt tenkende - og du elsker å uttrykke deg dramatisk. Selv om du har talegaver av de sjeldne - er du allikevel redd for på si hva du virkelig mener. Du studerer alltid et eller annet - ikke bare det du liker - mest av alt det du misliker. du lurer på hvorfor du ikke liker det. Du har et varmt forhold til familie, naboer og kolleger.

 

Din Fjerde hus-spiss er 1 grader på spissen mellom Jomfruen og Løven.

Jomfruen:

Hjemmet ditt preges av orden. Det er velorganisert på en profesjonell måte. Du har et hengivent forhold til familien. Men det mangler humor og varme. Selv om du har det nydelig og rent rundt deg kan det lett blir for ordentlig.

 

Løven:

For deg er kjærlighet, lojalitet, varme og generøsitet det som lager et lykkelig liv. Du er avhengig av dette både hjemme og på jobben for å trives. Ordtaket My home is my castle er sannsynligvis skrevet av en med denne husposisjonen. Du setter pris på det overdådige - du elsker underholdning.

 

Din Femte hus-spiss er 5 grader Vekten.

Ditt sterke begjær gjør at du forlanger mye av romantiske forhold. Du ønsker en høflig og intellektuell partner. du misliker primitive mennesker. Du liker ikke å være alene. Og du har en tendens til å bli involvert i ulykkelige forhold. Du har liten interesse for spill. Husplasseringen indikerer at du får barn. disse behandler du upartisk og objektivt.

 

Din Sjette hus-spiss er 9 grader Skytten.

I yrkeslivet er du villig entusiastisk og arbeidssom. Du bryr deg lite om at du blir pålagt restriksjoner, reguleringer og strenge regler som går på friheten løs.

Du utfører jobben på best mulig måte og er overbevist om at dine overordnede stoler på deg.

Folk med denne husplassering utsetter seg lettere enn andre for leverforstyrrelser, og får vondt i lårene.

 

Din Syvende hus-spiss er 22 grader Steinbukken.

I partnerforhold - enten det er ekteskap eller forretninger - konsentrerer du deg helt om den andre. Du søker derfor partnere som er ærlige, trygge og etablerte. De skal være ærlig med deg, de skal være trygg i det de sier og gjør, og de skal være etablert i både sine meninger, yrke og kjærlighetsliv. Om disse krav ikke innfris trives du ikke.

Som den innesluttede type du er, vil alle dine alvorlig mente forhold til omverdenen preges av en viss treghet. Dette fordi du tenker igjennom ting på nesten alle tenkelige måter før du bestemmer deg. Når du bestemmer deg, er det som regel 100% og du gir det du bestemmer deg for full konsentrasjon for at det skal lykkes. Du vet også at du da er avhengig av at dine partnere gjør det samme. Om de ikke gjør det sprer du interessene dine slik at du får flere ben å stå på før du velger nye totalpartnere.

Når du bestemmer deg, er du både samvittighetsfull, forsiktig og ærlig. Men før du bestemmer deg - og når du er sammen med ubestemte mennesker, er du den rake motsetning. Men du mistrives med det. Sannsynligvis gifter du deg sent. Alt skal være planlagt i minste detalj. Du tiltrekkes spesielt av forhold som ivaretar dine ambisjoner og fremmer karrieren din.

 

Din èttende hus-spiss er 1 grader på spissen mellom Vannmannen og Steinbukken.

Vannmannen:

Husplasseringen indikerer at du vil kunne oppnå fordeler fra en arv, en velgjører eller venn. Oppnår du finansielle fordeler, vil dette komme på en uvanlig, litt original måte.

 

Steinbukken:

Husplasseringen indikerer at det er liten sjanse for å arve noe fra familien. Arver du noe - eller får fortjeneste av en handel, vil denne fort bli spist opp av andre. Du er for godtroende til prosjekter og mennesker. Deler du likt og har felles økonomiske interesser med en eller flere partnere vil det imidlertid kunne gå bra. Partnerne dine vil sannsynligvis være merr fast i økonomiske forhold. Du er for fleksibel. La partnerne stå for pengene.

 

Din Niende hus-spiss er 13 grader Vannmannen.

Når det gjelder liv og lære, tanker rundt tro og religion - har du unike ideer. Du har et stort oppdagertalent. Spesielt når det gjelder din egen og andre menneskers psyke.

Det du vet - og det du finner holder du for deg selv. Du presser ikke ideene dine på andre. Studier opptar deg, og du leser som regel flere retninger og bøker samtidig. Du bryr deg om verden som helhet og har et fordomsfritt syn på det meste. Selv om du tolererer svigerfamilien din - er du temmelig avslappet i din omgang med dem.

 

Din Tiende hus-spiss er 1 grader på spissen mellom Fiskene og Vannmannen.

Fiskene:

Mennesker med denne husposisjonen har enten urealistiske ambisjoner hva angår karriere - eller de har ikke ambisjoner i det hele tatt.

Du har også vanskelig for å bestemme deg. Dette fører ofte til at du ikke når målene dine, eller at du blir tilsidesatt til fordel for andre.

Du erstatter også ofte realistiske mål med uoppnåelige mål. Et gammelt ordtak sier her at det fører ikke frem å erstatte realistiske ambisjoner med tapte horisonter.

Du har lett for å bli misfornøyd og uenig.

Vannmannen:

Du er et oppfinnsomt menneske. Karrieren din vil preges av at du stort sett ligger foran dine konkurrenter i tankegang, kombinasjoner og i å se muligheter. Problemet kan ofte være at du ligger for langt foran resten av verden når det gjelder visjoner. Ettersom ditt tiende hus er et vannmannhus - styres det av Uranus. Uranus er et høyere trinn av planeten Merkur. Noe som tilsier at du kan skape deg en karriere innen fremtidens kommunikasjonsløsninger.

En slik karriere vil sannsynligvis for deg hele tiden bestå i evnen til å sette deg langt utover vanlig erfaring og tradisjon.

Et gammelt ordtak sier at den som har en god Uranus - alltid kommer ned på bena igjen. Studer Uranus plasseringen i ditt horoskop.

Her ser du hvordan du kan bruke energien.

Du har også en stor interesse for det oversanselige og det som engelskmennene kaller other wordly og new age. Sannsynligvis vil også dette passe for deg når det gjelder valg av karriere.

I så tilfelle kan du gjøre deg bruk av din alternative kunnskap, filosofi og oppfinnsomhet. Du vil bli akseptert. Det samme vil meningene dine. Du blir oppfattet av andre som meget intellektuell - og vil kunne gjøre en god figur i alle gruppesammenheng. Du er heller ikke nevneverdig redd for ryktet ditt. Som regel takler du det meste.

 

Din Ellevte hus-spiss er 5 grader Væren.

Du er et åpent menneske og folk trives i ditt selskap. Ettersom du ikke vanligvis er av den sky typen, presenterer du deg selv raskt for fremmede. Folk med denne husplasseringen er gode ledere av samarbeidsgrupper. Men pass deg for aggresjonen din - ikke la den gå ut over venner.

 

Din Tolvte hus-spiss er 9 grader Tvillingene.

Er du nervøs skyldes dette som regel din redsel for sladder og at andre skal presse deg. Folk med denne husposisjonen føler at de blir lett utsatt for ærekrenkelser og at folk baktaler dem. Ofte får de også mindre problemer med naboer og familie.

 

Din speiderplanet er Venus

Når det gjelder din oppførsel mot venner og forretningsforbindelser er du den fødte diplomat. Denne egenskapen har du spesielt nytte av i næringsforhold og kontraktrelasjoner. Du tiltrekker deg folk som kan føre til positive forandringer i omgivelsene dine.

 Oppsummering

 Antall stjernetegn

Væren 1 Tyren 0

Tvillingene 1 Krepsen 1

Løven 2 Jomfruen 3

Vekten 1 Skorpionen 1

Skytten 0 Steinbukken 0

Vannmannen 0 Fiskene 0

 

Antall maskuline og feminine tegn

Maskuline tegn 5 Feminine tegn 5

Du er en avbalansert personlighet. Du er fullt ut klar over dine indre behov og du vet hvordan du skal tilfredsstille dem og ta vare på dem selv om du ikke alltid gjør det. Du er tålmodig og snur som regel ubehagelige omstendigheter til det positive. Ofte bruker du lang tid før forandringen er fullbyrdet. Dette gjør deg ingenting, du er som sagt meget tålmodig. Du trives i rampelyset, men det gjør deg ingenting å gå til siden slik at andre kan få oppleve gleden av å stå i sentrum. Også du kan til tider bli deprimert, men du bryrdeg ikke særlig om depresjonen siden du vet at du snart vil være tilbake til det positive.

 Planetenes plassering i elementer

Ildtegn 3 Jordtegn 3

Lufttegn 2 Vanntegn 2

Du er veltilpasset og avbalansert. Entusiasmen blander du med det praktiske og det logiske. Etter at du har blandet dette godt sammen, blander du inn følelsene. Du blir lett overbegeistret og elsker å planlegge en ferie. Det å ombestemme seg i siste liten, for eksempel ved å avbestille ferien som du har gledet deg så mye til, gjør du uten å få samvittighetsnag. Du gjør det som er nødvendig. Som regel tenker du alt nøye igjennom før du kommer til en avgjørelse, men til tider tar du avgjørelser helt impulsivt. Du er en ubekymret person og lar deg ikke plage av minner fra fortiden eller tenkte farer i fremtiden. Du lever livet ditt i nuet.

 Planetenes plassering i kvaliteter

Kardinale tegn 3 Faste tegn 3

Bevegelige tegn 4

Du forsøker å oppnå likevekt mellom å få ting igang og det å holde ting igang. Du er også flink til å holde ting på riktig spor når omstendighetene forandrer seg. Til tider kan du presentere en ny ide. En ide som helt og holdent er din egen. Det rare er imidlertid at du ikke blir knyttet til ideen og forandrer mening i de tilfellene det oppstår uforutsette problemer eller omstendighetene endrer seg. Uansett hva du gjør er du like effektiv. Du takler som regel alle situasjoner like godt.

 

 

Antall planeter i hus

Hus #1 0 Hus #2 0

Hus #3 2 Hus #4 3

Hus #5 2 Hus #6 0

Hus #7 0 Hus #8 0

Hus #9 0 Hus #10 0

Hus #11 1 Hus #12 2

 

Antall planeter i forskjellige hemisfærer

nordlige hus 7 sørlige hus 3

østlige hus 5 vestlige hus 5

Du er som regel alltid i likevekt. Uansett om du blir pålagt betingelser fra andre. Når andre dytter på deg et problem har du ingen vanskeligheter med å forandre din holdning til det. Du skyver det like lett vekk fra deg, som andre skyver det på deg. Du trives med deg selv og det livet du fører, men vær klar over at du også trenger venner. Du trives med å være alene med deg selv og en god bok, eller å arbeide i en komite for å skaffe midler til for eksempel en velgjørende sak. Du har lært deg selv hvordan du kan kombinere ønskene til andre og hjelpe til å sette disse ut i livet uten å ofre dine egne interesser.

 

 

Antall funksjonelle hus

Individuelle hus 2 Relative hus 3

Temporale hus 0 Terminale hus 5

Du er veltilpasset og avbalansert. Entusiasmen blander du med det praktiske og det logiske. Etter at du har blandet dette godt sammen, blander du inn følelsene. Du blir lett overbegeistret og elsker å planlegge en ferie. Det å ombestemme seg i siste liten, for eksempel ved å avbestille ferien som du har gledet deg så mye til, gjør du uten å få samvittighetsnag. Du gjør det som er nødvendig. Som regel tenker du alt nøye igjennom før du kommer til en avgjørelse, men til tider tar du avgjørelser helt impulsivt. Du er en ubekymret person og lar deg ikke plage av minner fra fortiden eller tenkte farer i fremtiden. Du lever livet ditt i nuet.

 

Antall formelle hus

Kadente hus 4 Angulære hus 3

Sukssederende hus 4

Du forsøker å oppnå likevekt mellom å få ting igang og det å holde ting igang. Du er også flink til å holde ting på riktig spor når omstendighetene forandrer seg. Til tider kan du presentere en ny ide. En ide som helt og holdent er din egen. Det rare er imidlertid at du ikke blir knyttet til ideen og forandrer mening i de tilfellene det oppstår uforutsette problemer eller omstendighetene endrer seg. Uansett hva du gjør er du like effektiv. Du takler som regel alle situasjoner like godt.

 Antall aspekter

Konjunksjon 4 Sekstil 6

Trigon 1 Opposisjon 2

Kvadratur 4 Halvsekstil 0

Sesquikvadratur 0 Halvkvadratur 0

Kvinkuns 0 Bikvantil 0

Kvantil 0 Tredesil 0

Desil 0